Dörtnala gelip Uzak Asya'dan 

                       Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

                                                                           bu memleket bizim.

                       Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

                       ve ipek bir halıya benzeyen toprak,

                                                        bu cehennem, bu cennet bizim.

                       Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

                       yok edin insanın insana kulluğunu,

                                                                          bu davet bizim...

                       Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

                       ve bir orman gibi kardeşçesine

                                                                              bu hasret bizim..."

                                                                               Nazım Hikmet

                                                            " Kuvayi Milliye Destanı'ndan"

 

              This country shaped like the head of a mare 

                       Coming full gallop from far off Asia

                       To stretch into the Mediterranean

                                                                           this  country is ours.

                       Bloody wrists, clenched teeth

                       Bare feet,

                       Band like a precious silk carpet

                                                             this hell, this paradise is ours.

                       Let the doors be shut that belong to others

                       Let them never open again

                       Do away with the enslaving of man by man

                                                                                     this plea is ours.

                       To live! Like a tree alone and free

                       Like a forest in brotherhood

                                                                            this yearning is ours."

                                                                          Nazım Hikmet

                                                                        " Kuvayi Milliye Destanı'ndan"