1950'li yılların başında yapılan ve daha sonra Keban Gölü'nün suları altında kalan Murat Nehri üzerindeki Çemişgezek Köprüsü

   
Hıdıroz Köyündeki Şeyh Hüsamettin Mezarlığı (Fotoğraf : Elazığ Müzesi)   Dönme Dolap Eski köy evlerinde Ocakbaşı (Fotğraf: Pulur - Hamit Zübeyr Koşay)