CUMHUR�YET TAR�H� BOYUNCA TUNCEL� M�LLETVEK�LLER�


TUNCEL�  �L� T.B.M.M. �YELER�

A)Tunceli (Dersim) �linin 23 Nisan 1920�den 26 Nisan 1999 tarihine kadar Millet Vekilleri ile Cumhuriyet Senatosu ve Kurucu Meclis �yeleri a�a��da g�sterilmi�tir.

Ad� � Soyad�

Do�um Tarihi Tahsil D�nemi ve �zahat
 

Abdulhak Tevfik Gen�T�rk

1885-Hozat Ru�tiye - 1. Dersim Mebusu
Diyap A�a Y�ld�r�m 1852-Hozat 1. Dersim Mebusu

Hasan Hayri Kanko

1880-Hozat As.Ok.Sv.Bnb.- 1.Dersim Mebusu 4. Dersim Mebusu.

Mustafa A�a �zT�rk

1859-Hozat 1. Dersim Mebusu

Mustafa Zeki Saltuk

1881-Hozat Harb Okulu - 1.Dersim Mebusu

Ramiz B.Tan

1884-Hozat Harbiye - 1.Dersim Mebusu

Ahmet ��kr�

1885-�ar�n�akl� �zel - 2.Dersim Mebusu

Feridun Fikri D���nsel

1892- �stanbul Paris Hukuk Fak�ltesi 2. Dersim Mebusu, 6.7.8.9 D�nemlerde Bing�l

Haydar R��t� �ktem

1890-G�m��hane Hukuk - 6. Tunceli Milletvekili

Abdurrahman Sami Erkmen

1883-Yanya Harp Akademisi - 6. Tunceli Milletvekili

Mithat Yenal

1886-�zmir Hukuk - 6. Tunceli Milletvekili

Necmettin Sahir S�van

1896-Edirne Hukuk - 7. ve 8. Tunceli Milletvekili

Hasan ���z

1906-Bo�azl�yan Lise - 7. Tunceli Milletvekili

Mahmut Tan

1911-Palo �lkokul - 8. Tunceli Milletvekili

H�d�r Ayd�n

1915-Naz�miye �lkokul - 9. ve 11. d�nem Tunceli Milletvekili

Hasan Remzi Kulu

1917-Pertek �lkokul - 9. Tunceli Milletvekili

Arslan Bora

1922-Mazgirt Harp Akademisi - 10. 11 D�nem Tunceli Milletvekili 6.1.1961-25.10.1961

Fahri Turgut Akag�n

1897-Elaz�� Hukuk 2�den ayr�lma - 10. D�nem Tunceli Milletvekili

Fetih �lk�

1918-Elaz�� Ankara Gazi / 10-1 Terbiye Enst.

Vahap K��o�lu

1914-Harput Edebiyat Fak�ltesi - 1.

Kenan Aral

1928-P�l�m�r Hukuk Fak. / 2-3

Hasan �nl�

1925- Mazgirt Hukuk Fak / 2.

H�seyin Yenip�nar

1928-Naz�m�ye Gazi E�t. Enst. / 3.

Mehmet Ali Demir

?-Mazgirt Gazi E�t. Enst. 1961-1966 Cumhuriyet Senatosu �yesi

Arslan Bora

1914-Mazgirt Haziran 1966�da / Harp Akademisi - Senato �yeli�ine se�ilmi�, 27.1.1974 tarihinde vefat etmi�tir.
Kamer Gen� 15 Ekim 1981:  Dan��ma Meclisi �yeli�ine getirildi.
Kamer Gen� 1983
Ali Haydar Veziro�lu 1983
Kamer Gen� 1987
Orhan Veli Y�ld�r�m 1987
Kamer Gen� 1991
V. Sinan Yerlikaya 1991
Kamer Gen� 1995
Orhan Veli Y�ld�r�m 1995
Kamer Gen� 1999
Bekir G�ndo�an 1999

�emi�gezek �l�esi�nde G�rev Yapm�� Belediye Ba�kanlar�

�emi�gezek �l�esi�nde G�rev Yapm�� KAYMAKAMLAR

back

anasayfa