NÜFUS

2000 nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 3 bin 670, köylerin toplam 6 bin 217; genel toplam 9 bin 787'dir. İlçemize bağlı 31 köy ile 21 mezramız var. Çemişgezek ilçe merkeziyle köylerinin 1977 sayım sonuçlarına göre nüfusu 8822 'dir. Bu rakamın 4093'si ilçe merkezine ait diğerleri ise köylerine aittir. İlçenin nüfusu ekonomik sıkıntılar ve bölgenin elverişsiz şartları nedeniyle yapılan göçler sebebiyle hızla düşmüştür. Ancak Çemişgezek'li olup ta başka şehirlerde ikamet eden vatandaşlar memleketlerini hiç unutmayarak buldukları ilk fırsatta İlçelerini-Köylerini ziyaret etmektedirler. Hatta bir çoğu yaz tatillerini geçirmek için kendi memleketlerine gelmekte ve bu sebeple de yaz aylarında Çemişgezek'nin nüfusunda geçici bir artış olmaktadır.

Çemişgezek in tüm kırsal kesimlerinin 1990 yılından sonra nüfusları azalmıştır. Çünkü kırsal kesimdeki tarımsal faaliyetlerin köylüyü besleyememesi ve yanında bir kısım ilçelerde terörün etkili oluşu göçün hızını arttırmaktadır.

daha ayrıntılı olarak köyler bazında düşünüldüğünde; akarsu kenarlarında, etek düzlüklerinde, birikinti konileri üzerinde, baraj gölleri kenarında ve lokal düzlükler vb. üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde nüfus artmaktadır. Nüfus Doğu Anadolu'nun genel coğrafik özelliklerini yansıtan dağlık ve yüksek sahalarda ise oldukça düşük bir yoğunluk göstermektedir.

Çemişgezek nüfusu hareketli bir yapıya sahiptir. Kış aylarında büyük şehirlere göç olmakta, Yazın ise nüfus 3-4 katına çıkmaktadır.

62. TUNCELİ Şehir ve köy nüfusları ile yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu, 1990

İlçeler Toplam Merkez nüfusu Bucak ve Köyler nüfusu Yüzölçümü (km2) Nüfus yoğunluğu
Toplam 133,143 50,799 82,344 7,774 17
Merkez ilçe 37,655 24,513 13,142 841 45
Çemişgezek 12,559 3,397 9,162 877 14
Hozat 11,643 4,606 7,037 804 14
Mazgirt 21,041 3,751 17,290 709 30
Nazimiye 7,392 2,401 4,991 553 13
Ovacık 15,316 3,647 11,669 1,538 10
Pertek 18,833 5,428 13,405 947 20
Pülümür 8,704 3,056 5,648 1,505 6

Kaynak: Devlet İstatistik Ensitütüsü

 

1980'de Nüfus 14.423
  • ilçe merkezinde, ilçe nüfusunun %23.9'unu oluşturan 3.445 kişi yaşamaktaydı.
  • Nüfus yoğunluğu kilometrekarede 16 kişidir.
  • Kırsal kesimde ki,10.978 kişi ilçe nüfusunun %76.1 'ini oluştur.
  • Kırsal nüfus; 2'si(Akçapınar ve Gedikler) bucak merkezi olan 42 köye dağılmıştır.
  • Ortalama köy nüfusu 261 idi.
  • Köylerin 20'sinin nüfusu 200'ün altındaydı.
  • Nüfusu 201-500 arasında 17 köy,
  • Nüfusu 501-1.000 arası 4 köy ve
  • Nüfusu 1.000'in üzerinde 1 köy vardı.
  • 100 kilometrekare'ye 4.6 yerleşme düşer.

 

 

1955 nüfus sayımına göre nüfus dağılışı şöyledir :
         
İlçenin Adı Toplam Erkek Kadın km2 Yoğ.
Çemişgezek 12.559 6.129 6.430 841 45
Hozat 11.643 5.905 6.430 877 14
Mazgirt 21.041 10.165 10.876 804 14
Nazimiye 7.392 3.619 3.773 553 13
Ovacık 15.316 7.607 7.709 1.538 10
Pertek 18.833 9.866 9.007 947 20
Pülümür 8.704 4.127 4.577 1.505 6
         
1960 nüfus sayımına göre nüfus dağılışı şöyledir :
           
İlçenin Adı Merkez Köyler Toplam    
Merkez (Kalan) 3.818 12.783 16.601    
Çemişgezek 2.200 13.308 15.508    
Hozat 3.528 11.472 15.000    
Mazgirt 1.556 24.137 25.693    
Nazimiye 1.642 10.314 11.956    
Ovacık 1.555 13.194 14.349    
Pertek 3.069 17.297 20.366    
Pülümür , 2.277 18.318 20.595    
Toplam 19.645 120.823 140.068    

 

Siyasi Durum

back

anasayfa