Terör Göçü

Uzun sayılacak bir süreden beri Türkiye'yi sarsan terör olayı ne yazık ki Tunceli'de de etkisini göstermiştir. Önceleri Güneydoğu'nun sınırlara yakın illerinde baş gösteren bu olay Tunceli'nin engebeli, geniş sularla parçalanmış arazisinden yararlanmak üzere buralara kol atmıştır. Teröristler zaman zaman değişikle yörelerde toplanmış, hem halka hem de güvenlik güçlerine rahatsızlık vermişlerdir. Olayın bilincinde olmayan halk önceleri konukseverlik duygusu ile sonra can korkusu yüzünden onlara barınma ve yiyecek olanağı vermek zorunda kalınca karşısında güvenlik güçlerini bulmuş böylece çetin bir anlaşmazlık ortamında kalmıştır. İki tazyik arasında kalan insanlar şaşkın bir duruma düşmüşlerdir. Bir yandan teröristlerin tahribat ve şiddetine maruz kalan köy ve mezralar ayni zamanda güvenlik güçleri tarafından güvenlik amacıyla boşaltılmaya başlanmıştır. Böylece evler yıkılmış, okullar kapanmış, arazi işletilemez hale gelmiştir.

Yurtlarını, yuvalarını terketme durumunda kalan aileler ya Devletin belirlediği yerlerde çok çetin koşullar altında yaşamaya mecbur olmuşlar ya da her türlü sefaleti göze alarak yakın uzak demeden büyük kentlerde sığınma yolunu aramışlardır. Böylece, üretimden uzak, ev ve eşyadan yoksun, huzursuz bir göçmen. yaşamı içine düşmüşlerdir. Her tehlikeye karşın yerlerinde kalanlar ise kısıtlan; mış özgürlükleri, fakrü zaruretleri içinde kaderlerine boyun eğerek günlerini geçirme durumunda kalmışlardır. Herkes bu karanlık günlerin bitip huzur içinde j| yaşayabilecekleri günleri beklemektedir, Tam kalkınma yolunda iken ortaya çıkan bu terör ve göç olayı Tunceli halkını çok acı durumlara sokmuştur. Her şeyden ziyade ülkemizin bütünlüğüne, cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine son derece bağlı, kültürel alanda bir hayli yol almış olan bu bölge halkının terörden en çok zarar görmesine karşın kamuoyunda terörist bir toplum gibi tanınmaya yüz tutması Tunceli halkını son derece de üzmektedir. Tuncelililer bu suçlamayı hiç bir zaman hak etmemişlerdir. Tarih boyunca üstüne düşen görevleri yapmak suretiyle milletine Devletine bağlılıklarını kanıtlamışlardır. Şöyle ki, Birinci Cihan Savaşında, Erzincanı işgalden sonra o zamanki adıyla Dersim'e ve Harput'a inmek çabasında olan Rus birliklerini bizzat aşiretler kendi güçleriyle Pülümür ve Ovacıkta durdurmuş, bir adım ileri attırmamışlardır. Zamanın padişahı tarafından takdir edilmişlerdir. Lozan'da barış görüşmeleri sırasında, hiçbir suretle ayrılık düşüncesi taşımadıklarını resmen delegasyon Başkanı İsmet İnönü aracılığıyla konferans başkanlığına bildirmişlerdir. 1925'lerde devlete karşı isyan hareketini başlatan Şeyh Said'in kendilerine katılma teklifini şiddetle reddetmiş, Cumhuriyet Hükümetine desteklerini sürdürmüşlerdir.

Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşları sırasında Tunceli'nin de pek çok şehidi vardı. Zaferde onun da payı yüksekti. Orduda görev yaparken itaat ve cesaret niteliğini daima korumuş, şanlı bayrağı uğrunda ölmeyi daima onur saymıştır.

Cumhuriyetin ilk dönem Meclisinde Mebus olarak görev yapan Diyab Ağa'nın yurduna ve milletine bağlılığını Atatürk'ün diliyle Cumhuriyet tarihi tanıklık etmektedir. Her vesile ile medya O'ndan gururla sözetmektedir.

Ondan sonraki dönemler de de Büyük Mecliste milleti temsil eden Tunceli milletvekilleri ayni ideali onurla izlemişlerdir. Hiç birisinden ülkemiz ve rejim aleyhinde çatlak bir ses çıkmamış, içte ve dışta görevlerini şerefle yapmışlardır.

Demokrasiye geçildikten sonra Tunceli bütün Türkiye'ye örnek olacak bir tutum göstermiş ve bu durum, İsmet İnönü, Adnan Menderes ve Fethi Çelikbaş gibi liderler tarafından övünçle dile getirilmiştir.

Her yerde olduğu gibi Tunceli'de de bazı ufak tefek anlaşmazlıklar olunca iktidarlar bunlara yurdun öteki yerlerindeki olaylara gösterdikleri hoş görü ile bakmamış, problemlerin temeline inerek çözümü sağlama yerine derhal cezalandırma yöntemini uygulamıştır. Oysa Tunceli halkı her türlü yoksunluk içinde, elinin emeğiyle geçimini sağlayan, askerlik, vergi gibi yurttaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren, hiçbir surette Devlete yük olmama çabası içinde olan bir topluluktur. Uzun yılların ihmalini sabırla, tevekkülle karşılamıştır.

Her güçlüğe göğüs gererek okumuş olanlar mesleklerinde dürüstçe hizmetleriyle tanınmışlardır. Yasalara, riayetten ayrılmamışlardır. O halde Tunceli halkına etnik bir özellik atfederek ayırıcı bir gözle bakmak yersizdir. Hükümetlerin bu güzel vatan parçasını ve orada yaşayan değerli vatan evladını (tümün içinde tüm haklara sahip) devletin her türlü nimetlerinden yararlanabileceği ümidini güçlendirmesi gereklidir. Geleneklerine bağlı, Devletine saygılı bu insanları, içine düştükleri sıkıntılardan kurtarmak büyük bir hizmet olacaktır. Kısa sürede iyılıkle bu mert insanlar diyarında övünç verici sonuçlar alınacağı kuşkusuzdur. İnsanlar da bitkiler gibi kendi öz topraklarında olgunlaşır, .mutluluğa erişirler, Ekilen şevkat tohumlarının kısa sürede saygı, sevgi çiçekleri vereceğinden emin bulunmaklayım.

Bu açıklamanın sonunda diyebiliriz ki göç, hangi nedenle olursa olsun bir yıkımdır. Önleyici tedbirler almak daima yarar sağlayıcıdır.

TERÖR YILLARI

back

anasayfa

Keban İle Değişen Kadersizlik