İLÇENİN KONUMU

Çemişgezek Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde bulunan Tunceli iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasabamızdır. İlçenin yüzölçümü 877 km²'dir.

Çemişgezek 38 derece 55 dakika doğu boylam ile 39 derece 04 dakika kuzey enleminde bulunmakta olup, 856 m yükseklikteki rakımdadır.(N39.08 E38.92)( 39 01N 038 54E)

Çemişgezek ilçesi doğuda ve kuzey doğuda Tunceli'nin Hozat ve Pertek ilçeleri, güney ve güney batıda (Keban Baraj Gölü ile) Elazığ'ın Keban ve Çemişgezek, batıda ve kuzeyde de Erzincan'ın Kemaliye ilçeleriyle çevrilidir. (Batısında Elazig ili Ağın Ilçesi Ögrendik Köyü'ne bağlı Kurtulus Mezrasi vardır.)

Çemişgezek çevresi, genelde bir plato özelliği gösterir. İlçe topraklarının kuzeyi Munzur dağları ( 3071 m ) eteklerinde ve oldukça dağlık ve engebeli bir alanda yer alır. Kuzeydeki Yılan (Kırklar) Dağı (2.950m) en önemli yükseltidir.

map02

İlçe bu kırklar dağlarının güney batısında Ormanyolu (Tağar) vadisinde kuruludur. İlçe engebeli bir arazi yapısına sahiptir.

Çemişgezek toprakları güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe alçalır. Bu yapay gölün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır. Topraklarının bir kısmı Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Keban Baraj Gölü'nün yapiımasından önce daha geniş bir alana sahip olan Çemişgezek'in 14 köyünün tamamen ve 12 köyünde kısmen su altında kalması ile en verimli toprakları  Baraj gölü altında kalmıştır

Eskiden Karasu ve Murat ırmaklarına katılan akarsular günümüzde bu baraj gölüne dökülür. Bunlardan en önemlisi bazı kaynaklarda Ali Boğaz Çayı (Tağar) olarak geçen Ormanyolu Çayı'dır. Bu akarsuyun vadi tabanı yer yer genişleyerek, yörede çok az rastlanan düzlükler oluşturur. Bir bölümü Keban Baraj Gölü altında kalmış olan bu düzlükler Pulur Ovası olarak adlandırılır. İlçe yüzölçümünün % 35'ini ekilebilir alanlar, % 2'sini ormanlar, % 63'ünü göl ve meralar kaplamaktadır.

circlearÇemişgezek Uydu Fotografları

back

anasayfa

index