EĞİTİM

Eğitimde okur yazar oranı ilkokul, lise ve yüksek öğretimde yüzde 92'dir. İlçe merkezimizde bir tane çok programlı lisemiz var. 1 ilköğretim, bir de yatılı ilköğretim bölge okulumuz var. Bunun dışında 9 tane ilköğretim okulumuz mevcut. Kapalı okullarımızdan 6'sı terör, diğerleri öğrenci sağlanamaması nedeniyle kapalı durumdadır.

Çemişgezek ilçe genelinde okuma-yazma oranı~ %92 dir. Köy okullarının büyük bölümü, terör ve öğrenci azlığı nedeniyle kapalı olduğu halde, bu oran hiç bir zaman düşmemiştir.

Çemişgezek'li her insan eğitime imkanları ölçüsünde büyük önem verir.

OKULLAR

Şu anda ilçe merkezinde 2 ve köylerde ??? ilk öğretim okulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 19?? yılında 1 ortaokul açılmış ve 19??'da 1 lise, 19??'da 1 kız sanat okulu öğretime başlamış ve son olarak ta 19??'da Yatılı bölge Okulu açılmıştır.

  

YelmanİYE MEDRESESİ

Teknik malzeme ve öğretmen yokluğundan dolayı sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim yapılamamaktadır. Ayrıca bölgede görev yapan Öğretmenlerin çoğunluğu stajyerdir.

Bu nedenle eğitim-öğretim kalitesinde arzu edilen seviyeye ulaşılamamaktadır.

Bütün okullarımızdaki laboratuarlar teknik donanım bakımından yetersizdir.

SAĞLIK

İlçe Merkezinde bir sağlık ocağı bulunmaktadır.

Sağlık Ocağı 2 doktor odası, 1 muayene odası, 1 personel odası, 1 sekreter odası, 1 pansuman odasından ibarettir.

İlçemizde sağlık hizmetleri; sağlık evi, aşılama ve koruyucu hizmetler olarak verilmektedir. Sağlık merkezi hizmetleri olarak da ulaşılmaktadır. Ayrıca sağlık merkezimizde diş polikliniği de mevcuttur. Ancak şu anda diş doktorumuz yok.

Terör öncesinde ilçemizde 11 sağlık evinde asgari birer ebe ve hizmetli bulunuyordu. Terörün arttığı 1993 yılından bugüne kadar şu anda 4 sağlık evi şu anda açık. 1996 yılında merkez sağlık ocağına tam teşekküllü bir laboratuvar açılmıştır. 2001 yılı itibariyle 6 doktor, 2 sağlık memuru, 1 çevre sağlık teknisyeni, 17 ebe hemşire, 1 laboratuvar teknisyeni,1 memur, 2 şoför, 3 hizmetli olmak üzere toplam 33 personelle sağlık hizmetleri 24 saat esasına göre verilmektedir. İlçemizdeki sağlık merkezi 10 yataklıdır. Burada yataklı tedavi imkanımız da var. Şu anda idare ediyoruz; elbetteki ihtiyaçlarımız var. Özellikle sağlık merkezimizin devlet hastanesini dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Sağlıkta en büyük problemimiz; Çemişgezek'i kendi kendine yeterli hale getirmektir. İlçemizde bir tek ambulans var. Bu ambulans göreve gittiğinde ilçemiz ambulanssız kalıyor. En azından ikinci bir ambulansa acil ihtiyacımız var.

Doktor yönünden kendi kendimize yetiyoruz, personel konusunda da bir sıkıntımız yok.

(Fotograf için Sn. Veysel Çene'ye Teşekkürler)

Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder. Mustafa Kemal 1925

Bulutlar Adam Öldürmesin

Eğitim Kurumları

back

anasayfa