EKONOMİK YAPI

Ekonomi özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine ve tahıl üretimine dayanır. Ekili alanları yaklaşık %90'ı tahıl ekimine ayrılmıştır.

TARIM

Ovada başta arpa, buğday olmak üzere tahıl ve soğan yetiştirilir. Eskiden az miktarda mahlut ve darı da ekilirdi. Son yıllardaki istatistikler bu tahıl türlerinin artık ekilmediğini gösteriyor. Vadi tabanında meyve ve sebzecilik yapılır. Ceviz ve fıstık üretimi önemlidir. Merkez ilçede toprağın kısıtlı olması sebebiyle sebze üretimi de bireylerin kendi ihtiyacı kadar düşünülür. . Bunların yanı sıra meyvecilik dalında Çemişgezek ilçesi kendi ihtiyacını karşılar. Merkez ilçe ve yakın köylerinde dut başta olmak üzere elma, ceviz, ve diğer bölgesel iklime yatkın meyveler üretilir. Kurutularak kış ayları yenen dutu Çemişgezek'in simgesi durumundadır. Çemişgezek çevresindeki köylerinde dikili alanlar arasında bağcılık da yapılır. Ağaç sayısı bakımından badem, armut, elma, ceviz ve dut ağır basar.Kuru sebzelerden patates ve soğan yetiştirilir .

HAYVANCILIK

Başlıca geçim kaynağı olan hayvancılık geleneksel yöntemlerle sürdürülebildiğinden sektörde büyük bir gelişme göstermemiştir. Bu nedenle elde edilen gelir de düşüktür. Uzun süren kış aylarında hayvanların beslenmesi büyük sorun yaratır. Hayvanlar ilkbaharla birlikte, kuzeydeki yaylalara çıkartılır ve sonbahara değin burada otlatılır. İlçeye bağlı dağ köyleri geçimlerini bu tür hayvancılıkla sağlamaktadır. Koyunun yanı sıra kıl keçisi ve sığır yetiştiriciliği de yaygındır. Yayla ve meraların terör nedeniyle kullanılamaması göçer hayvan faaliyetlerin sınırlanması hayvancılığı yok olma noktasına getirmiştir.

İlçenin çevresinde ki köylerde daha çok küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Bunun dışında bir çok ailenin kendine yetecek kadar büyükbaş hayvanı bulunmaktadır. Zaman zaman ve özellikle 1995-1996 yıllarında getirilen ithal hayvanların iklim şartlarına uyum sağlamayan cinslerden olması nedeniyle bir kısım hayvanlar ölmüş, bu durum yetiştiricileri mağdur etmiştir. Hayvancığın geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen suni tohumlama turlarının çeşitli nedenlerden dolayı yapılmaması hayvan cinslerinin iyileştirilmesini engellemiş bu da yetiştiricileri büyük zarara sokmuştur.

Genel olarak hayvansal ürünler üretimi düşük ve yerel tüketime yöneliktir.

Bitki örtüsü elverişli olmasına karşın, ticari arıcılık yeni yeni gelişmektedir.

Hayvan varlığı içinde küçükbaş hayvanlar ağır basar. Buna karşılık büyükbaş hayvanların sayısı azdır. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşanların çoğu, Dağı'ndaki yaylalara çıkarlar ve Kasım başlarında yaylalardan ayrılarak,elde ettikleri hayvancılık ürünlerini kent ve kasabalara satarlar. arıcılıkta yapılır ve yüksek nitelikli bal üretilir.

Keban Baraj Gölü üzerinde küçük çapta balıkçılık yapanlar bulunmaktadır. Bunlarda ancak ilçenin ihtiyacını karşılamaktadır.

(Gısrah , kurik , camuz , düge , mozik , çepiç , diştir , gıdik , hasi , korik , şüşek , tohli , enik , kutik , ceyik , garaceyik , gıragıra , mari , cücük , verik , )

SANAYİ

Önemli maden bulunmadığı gibi, sanayide gelişmemiştir. İlçe elektriğini Keban'dan alır

Tunceli genelinde vergi gelirleri, giderlerin %10'unu karşılayamamaktadır. Bölgeye yapılan yatırımlar bayındırlık altyapısı , sağlık ve eğitim gibi hizmet sektörlerinde olmaktadır.

TİCARET:

Ticari faaliyetler genellikle hayvan alım satımı, hayvansal ürünler, bazı zirai mahsuller ve küçük el sanatlarının pazarlanması şeklindedir.

EL ZANAATLERİ

kilim dokumacılığı, eskiden beri sürdürülen bir ekonomik etkinliktir.

62. TUNCELİ

15.3 İlçeler itibariyle gayri safi yurtiçi hasıla (Milyon TL)

İlçeler

1994

1995

 

Alıcı fiyatlarıyla GSYİH

Türkiye GSYİH içerisindeki payları (%)

İl içerisindeki ilçe payları (%)

Alıcı fiyatlarıyla GSYİH

Türkiye GSYİH içerisindeki payları (%)

İl içerisindeki ilçe payları (%)

Toplam

4,204,984

0.11

100.00

7,195,158

0.09

100.00

Merkez ilçe

1,988,040

0.05

47.28

3,213,896

0.04

44.67

Çemişgezek

175,263

0.00

4.17

296,868

0.00

4.13

Hozat

226,010

0.01

5.37

347,714

0.00

4.83

Mazgirt

415,768

0.01

9.89

890,336

0.01

12.37

Nazimiye

151,801

0.00

3.61

222,508

0.00

3.09

Ovacık

404,208

0.01

9.61

828,975

0.01

11.52

Pertek

660,124

0.02

15.70

1,117,843

0.01

15.54

Pülümür

183,770

0.00

4.37

277,021

0.00

3.85

 

Demokraside yoksulluk bütün kötülüklerin kaynağıdır. ( Aristo)

Olası Turizm

"Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye liyakat kazanamaz."

M.Kemal Atatürk (Nutuk)

Piyasa Haberleri

 

back

anasayfa