Tunceli

Ava Yasak Sahalar

İlin Ava Yasak Sahalarını Harita Üzerinde Görmek İçin Tıklayınız.

Yaban Hayvanı Geliştirme Sahaları

1. Tunceli-Çemişgezek Yılanlıdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.- Güneyi: Vakıflar tepesi ile Katı tepeyi birleştiren hat, Doğusu: Vakıflar tepesi, Pos tepe, Karabaş tepe, Birlik tepe, Turt tepe ile Çermik tepeyi takip eden hat, Kuzey . Çermik tepeden başlayan sınır Beşik tepeyi geçerek Hırşlık sırtlarını takiben güneybatıya dönerek Pecek sırtlarından Koyunoğlu tepeye, buradan Gökkuşağı tepe, Sinebelli tepe, Aygöl tepe ile Kadı tepeyi birleştiren tabii hat arasında kalan saha.

2. Tunceli-Ovacık Munzur Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası.- Doğusu, Munzur çayı ile Laç deresinin kavuştuğu noktadan sırt hattını takiben Taht tepe, Meydan yaylası, Azizaptal dağ, Dolap tepe, Vevil dağ, Karasakal sırtı. Kuzeyi, Karasakal sırtından Kalan deresini keserek Sultan baba dağ zirvesine, oradan sırt hattını takiben Şal deresinin Munzur çayına kavuştuğu noktaya. Batısı, Munzur çayının batısına geçerek sırt hattından Pokir dağ tepesine, buradan sırt hattını takiben Okasor mezrasının altından Hacili deresini keserek Rızanın evi mezrasından Külünk dağının zirvesine. Güneyi, Külünk dağının zirvesinden güney-doğu istikametindeki sırtı takiben Halvuri mezrasının kuzeyinden geçen sırttan Munur çayına ulaşan hat.

Milli Parklar

1. Tunceli.- Munzur Vadisi

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

1. Çemişgezek-Hozat.- Kuzeyi: Ovacık İlçe sınırı, Doğusu: Ovacık İlçe sınırının Ovacık-Hozat Karayolu ile kesiştiği noktadan güneye Yüceldi-Karaca Köyyolu, buradan batıya Koru, Boydaş, Karaçavuş, Kalecik Köyyolu' ndan Çemşgezek-Pertek İlçe sınırını takiben Akdemir-Akçapınar arasındaki Karayolu' na kadar, Güneyi: Akdemir-Akçapınar Karayolu' nun Çemişgezek İlçe sınırı ile kesiştiği noktadan Akçapınar Köyü, Batısı: Akçapınar-Çemişgezek, Alakuş Karayolu' nu takiple İl sınırı.

2. Nazimiye.- Doğusu: Elazığ İl sınırını takiben kuzeye doğru Aşağıdoluca-Dallıbahçe-Yazgeldi-Nazimiye-Dereova Köyü' ne buradan kuzeye yola takiben Pülümür İlçe sınırına, Kuzeyi: Pülümür İlçe sınırı, Batısı: Nazimiye-Merkez İlçe sınırını güneye takiple Mazgirt İlçe sınırına kadar olan hat, Güneyi: Mazgirt İlçe sınırı.

3. Pertek.- Kuzeyi: Akdemir-Hozat yolunun kesiştiği noktadan Hozat İlçe sınırı-Tunceli Pertek Karayolu' na kadar, Güney Doğusu: Tunceli-Pertek Karayolu, Güney Batısı: Pertek-Hozat Karayolu.

4. Pülümür.-

a) Doğusu: Nazimiye İlçe sınırından itibaren Tunceli-Erzincan Devlet Karayolu' nu kuzeye takiple Kırmızı Köprü, Kangallı, Kabadal, Sağlamtaş ve Ardıçlı Köy yollarından başlayıp Erzincan İl sınırı ile birleşen düz hat, Kuzeyi: Erzincan İl sınırı, Batısı: Ovacık İlçe mülki hududu, Güneyi: Tunceli Merkez İlçe sınır ve Nazimiye sınırını takiple Tunceli-Pülümür Karayolu.

b) Kuzeyi-Doğusu: Kırmızı Köprü, Salördek, Beğendik ve Çatalyaka Köyleri' nin birleştiği köy yollarını takip eden güzergah, Batısı: Pülümür-Tunceli Karayolu' nun Kırmızı Köprü ile Dokuzkayalar Bölgesi arasında kalan yolun doğusu, Güneyi: Pülümür-Nazimiye İlçe sınırından başlayıp, Pülümür-Tunceli karayolu ile kesiştiği düz hat.

5. Mazgirt.- Doğusu: Elazığ İl sınırı, Kuzeyi: Tunceli Merkez İlçe sınırı ve Nazimiye İlçe sınırı, Batısı: Yukarı Oyumca, Kaleköy, Doludizgin Köy Yolu' ndan Tunceli Merkez İlçe sınırı ile birleşen nokta, Güneyi: Yukarı Oyumca, Darıkent nahiyesine giden karayolu ve buradan geçit veren köy yolundan Elazığ İl sınırı ile birleşen nokta.

6. Ovacık İlçesi.- Doğusu: Pülümür İlçe sınırı, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Merkez İlçe sınırından Çambulak-Çatköyü' ne buradan kuzeye Erzincan İl sınırına kadar olan hat, Güneyi: Tunceli Merkez İlçe sınırı.

Ava Yasak Sahalar Ana Sayfası