ÇEMİŞGEZEK'TE TARİH DEVİRLERİ

 

 1. Huriler Devri (M.Ö. 1500-1250)

 2. Hititler Devri (2000-1200 )

 3. Asurlular Devri

 4. Urartular Devri (M.Ö. 860-580)

 5. Medler DEVRİ(708 -550 )

 6. Persler Devri

 7. Selefküsler Devri

 8. Roma İmparatorluğu Dönemi

 9. Partlar Devri ( 249 - MS228 )

 10. Sasaniler Devri

 11. Ermeniler Devri

 12. Müslüman ARAPLAR EĞEMENLİĞİ DEVRİ

 13. Bölgeye Türk akınları

 14. Çemişgezek BEYLİĞİ (MELKİŞİLER) DEVRİ

 15. Akkoyunlu Türkmen Devleti Devri (1405-1507 )

 16. KARAKOYUNLULAR DÖNEMI ÇEMISGEZEK

 17. Safevi Devleti Dönemi Çemisgezek

 18. Bölgeye Moğol akınları Devri

 19. Çubukoğulları Devri

 20. Artuklular (1101-1409 )

 21. Danişmendliler Devri (1185-1192)

 22. Mengücüklüler Devri

 23. Saltuklular Devri (1092-1202)

 24. Dulkadiroğulları (1337-1521)

 25. Selçuklular Devri (1157-1194) )

 26. Osmanlı Devri81299-1923)

 27. Yavuz Sultan Selim devri

 28. Kanuni Sultan Süleyman Devri

 29. Seferberlik ilanı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendi kuvvet bulacaktır.

Mustafa Kemal 1924

back

 

back

anasayfa