Mezopotamya

Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Bu iki nehrin doğduğu bölgeye Yukarı Mezopotamya, nehirlerin denize döküldüğü yere ise Aşağı Mezopotamya denir.

Jeologlara göre dünyamızda hayat, sularda 20 milyon yıl önce başlamış, antropologlara göre de ilk insan 250.000 yıl önce canlılar arasındaki yerini almıştır. Arkeologlara göre ilk resim, heykel ve oymalar 30.000 yıl öncelerine kadar uzanır. Din kitaplarındaki kıssaların yanı sıra, tarihçilere göre de ilk şehirleşme zamanımızdan 11.000 yıl kadar öncedir. Mezopotamya'da M.Ö. 9000; ve konya-çatalhöyük'te M.Ö. 8000 yıllarındadır.

M.Ö.5000 yıllarından itibaren Mezopotamya'yı meydana getiren dicle ve Fırat nehirleri çevresinde (sonradan ural altayik olarak adlandırılan) sümerler , elamlar, Huriler; (sami) akad, asur, babil, misir; ve (yine sonradan bazılarınca hint-Avrupai olarak adlandırılan) hititler yaşamışlar ve birbirleriyle sürekli sürtüşmüşlerdir

 

Mezopotamya’da Kurulmuş Olan Kültürler

1. Mezopotamya kültürlerinde halk sınıflara ayrılmıştır ve kölelik vardır.

2. Mezopotamya’da kralın yanında danışma meclisleri de bulunur.

3. Mezopotamya da ki bazı kültürlerin şehir devletleri şeklinde yaşamasının temel sebebi, siteler arasındaki askeri, siyasi ve ekonomik rekabettir.

4. Tüm Mezopotamya kültürlerinde çok tanrılı bir sistem vardır.

5. Bu dinlerin tapınaklarına Ziggurat denir.

6. Din sosyal, siyasal ve ekonomik yapının üzerindedir.

7. Bölgede taş olmadığı için yapılarda kerpiç kullandılar, bu yüzden günümüze büyük boyutlarda yapılar kalmadı.

 

Sümerler BabillilerSubarlar Akadlar Elamlar

back

anasayfa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Çemişgezek Sitesi

Sakla