Sözlük

Bu bölümde Çemişgezek ve Yöresinde şıkça kullanılan veya kullanılmış, insan, köy, yer, yöre, hayvan, bitki,yiyecek , eşya vs adlarını yöreye özgü söylenişleriyle bulacaksınız. Bu, bu kelimelerin sadece bu bölgede kullanıldığı anlamında değildir. Bazı kelimeler Anadolu’nun bir çok bölgesinde veya tümünde hatta yazı dilinde de kullanılıyor olabilir. Böyle bazı kelimelerin burada yeralış nedeni; ona yüklenen anlam ve/veya telafuz farkı ile sık kullanılışları olabilir.

Dilimiz Kimliğimizdir!

Teşbihler ve tekerlemeler

Türklerin Ana Yurdu Türkçedir

tabirler

Gün ve Ay Adları

Atasözleri

Türkçe'ye Uygulanan Alfabeler

Türk Dili'nin Beş Bin Yılı

Türk Dili

Çokça yazım hatası ve karışıklıkar olabilir. Kontrol edilmemiştir!

 

Dilimiz Kimliğimizdir!

Türklerin Ana Yurdu Türkçedir

Gün ve Ay Adları

Türk Dili

Türk Dili'nin Beş Bin Yılı

Welcome to Homepage