TürkÇE'YE UYGULANAN YAZI VE ALFABELER

1. KÖK Türk (ORHON-YENİSEY) YAZISI

(V.-VI. ile IX.-X. yy'lar arasında kullanılmıştır.)

Yenisey Türklerinin (Kırgız ve Kök-Türk) topluluklarının kullandığı yazı 38 işaretten oluşur ve soldan sağa yazılırdı.

2.UYGUR ALFABESİ

(VIII-XV. yy'lar arasında kullanılmıştır.)

Uygur Türkleri tarafından Budacı bazen de Manici ve Hıristiyan metinlerinin yazılmasında kullanılmıştır. 23 harften oluşur ve sağdan sola doğru yazılır. Bazı metinler Çince'nin etkisiyle yukarıdan aşağıya doğru satırlar ise soldan sağa doğru yazılmıştır.

Moğol ve Mancu alfabeleri Türk Uygur yazısından alınmıştır.

3. SAĞDU ALFABESİ

(VIII.-XI yy'lar arasında kullanılmıştır.)

Arami yazısından gelen bu yazı Orta İrancanın Orta Asya'daki kolu olan Sağdi dili için meydana getirilmiş bir yazıdır ve Türkler tarafından Budacı metinlerin yazımında kullanılmıştır. 22 harften oluşur ve sağdan sola doğru yazılır.

4.ÇİN YAZISI

(VII yy'da Çin ile ilişkileri olan Türk boyları tarafından kullanılmıştır.)

5.TİBET YAZISI

(VII.-X. yy'larda kullanılmıştır.)

Hint yazısına dayanır ve hece usulüdür, yani her harf bir sesi değil heceyi gösterir.

35 harfi olan bu yazı soldan sağa yazılır. Yanlız Budhacı metinlerde kullanılmıştır.

6. NASTURİ-SURYANİ ALFABESİ

(VIII.-XI.yy'lar arasında kullanılmıştır.)

Hıristiyan Nasturi misyonerleri tarafından Orta Asya'ya getirilmiş olup, Hıristiyan-Uygur metinlerinde kullanılmıştır.

22 harften oluşur ve şağdan sola yazılır.

7 . MANİ YAZISI

(VIII.-XI. yy'larda Türk Manici metinlerinde kullanılmıştır.)

Metinlerin dili Uygur Türkçesidir. Süryanilerin eski Estrangelo yazısından oluşmuş çok süslü bir yazıdır.

Sami esasına göre 22 harften başka Türkçe'deki sesleri gösterebilmek için de ayrıca 14 harfi vardır.

8. BRAHMİ YAZISI

(VIII.-XI. yy'lar arasında kullanılmıştır.)

Budhacı ve bilimsel metinlerin yazımında kullanılmıştır. Hece usulüdür. Sistemde 13 vokal, 43 konson işareti vardır.

9. PASSE-PA YAZISI

(XIII. yy'da Kubilay Han tarafından Çine davet edilen Tibetli lama P'a-asse-p'a tarafından oluşturulmuş dört köşe bir yazı sistemidir.)

Hece usullü 44 harf içeren bu yazı Çince gibi yukarıdan aşağı yazılır, fakat Çince'nin aksine olarak soldan sağa dizilirdi.

10.ARAP ALFABESİ

(XI. - XX.yy'lar arasında Müslüman Türklerin bütünü tarafından kullanılmıştır.)

Sami kökenli olup Farsça katmalarla birlikte 31 harfi vardır. Sağdan sola doğru yazılır.

11.PEÇENEK YAZISI

(IX.-X yy'larda Macaristan'da Peçenekler tarafından kullanılmıştır.)

Orhon-Yenisey yazılarına dayanır. Sağdan sola yazılır.Macaristanın Nagy-Szent-Miklos bölgesinde Atilla definesi denilen yazıtlar bu yazı ile yazılmıştır.

12.KUMAN YAZISI

(XIII.-XIV. yy 'larda Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Kıpçak-Kuman Türkleri tarafından kullanılmıştır.)

Latin alfabesi olup Latince'de bulunmayan Türkçe sesler için özel terkipler kullanılmıştır.

( Örneğin ş için ss, sz, sch gibi)

13.İBRANİ YAZISI

( Milat sırasında Hazar Türkleri, yani Museviliği kabul eden Azak-Kırım Türkleri tarafından kullanılmıştır.)

Günümüzde Kırımdan başlayarak Polonya ve Litvanya'ya kadar serpili bulunan Karaim Türkleri bunu kullanır.

İbrani geleneğine göre 22 harf ve Türkçe sesleri karşılayan birçok işaret içerir. Sağdan sola yazılır.

14. YUNAN ALFABESİ

(XV.- XX. yy'lar arasında Anadolu'da kullanılmıştır.)

Ana dilleri Türkçe olan Hıristiyan Karamanlılar tarafından kullanılmıştır.

24 harften oluşur ve soldan sağa yazılır.Yunancada olmayan Türkçe sesler için özel işaretler vardır.

15. ERMENİ ALFABESİ

(XV.-XX.yy'lar arasında kullanılmıştır.)

Altın ordu devrinde Ukrayna Ermenileri tarafından Kıpçak Türkçesine uygulanmıştır.

Türkiye'de ve yabancı memleketlerde anadili olarak Türkçe'yi konuşan Hıristiyan Ermeni topluluklarında kullanılmıştır. 38 harften oluşur ve soldan sağa yazılır.

16.SLAV ALFABESİ

(XVII.-XX.yy 'larda kullanılmıştır.)

Rusya'da Hıristiyanlığı kabul etmiş olan Türkler (Çuvaş ve Yakut vb. gibi) tarafından kullanılmıştır. 1939 'dan sonra SSCB'nde bulunan bütün Türk toplulukları bu alfabeye dayanan sistemler kullanmışlardır.

17.LATİN - SLAV ALFABESİ

(Rus ihtilalinden sonra 1939'a kadar SSCB'nde Türk dilleri için kullanılmıştır)

Esası Latin alfabesi olmakla birlikte bazı Slav harfleri de kullanılmış karma bir alfabedir)

18. YENİ Türk ALFABESİ

(1928 'den beri Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmaktadır)

Latin esaslı 29 harften oluşmaktadır. Latincede bulunmayan Türkçe sesler için özel işaretler (ç, ı, ö, ü, ş, ğ) eklenmiştir.