Sosyo-Politik Bir Yaklasim

Türk DİLİ

Doç. Dr. Timur Kocaoğlu

Bugünkü konusmamin üstbasligi Dünyada Türk Dili ise de, altbasligini Sosyo-Politik Bir Yaklasim diye adlandirdim. Konuşmamda bugün dünyada Türk dilinin çeşitli kollarinin tam sayisi, nerelerde ve sayıca kaç kişi tarafından konusuldugu hakkında ansiklopedik ve istatistik bilgiler vermek amacinda degilim. Ben burada hem kullanmakta olduğumuz bazı tartışmali terimler üzerinde durmak, hemde dünyadaki Türk dilinin çeşitli kollarinin bugünkü durumuna onların tarihi gelisimlerini de gözönünde bulundurarak sosyo-politik açidan yaklasmak istiyorum. Benim burada vurgulamak istedigim tez sudur: tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türk dilinin çeşitli kollarininortaya çikislari, varliklarini sürdürmeleri, bazılarinin yazi dili durumuna gelmeleri gibi dilbilim olaylari aslinda o yörelerdeki Türk topluluklarinin sosyo-politik gelişmeleriyle simsiki bağlı olagelmistir. Bu konusmamda böyle gelişmeleri sizlerle tartışmaya açarken, ancak bir kaç örnekle yetinecegimi, Türk dilinin geçmisteki ve bugünkü bütün kollarini içine alan geniş boyutlu bir arastirma raporu sunmayacagimi da önceden belirteyim.

Ilk Türk dilcisi ve ayni zamanda ilk Türkolog sayilan Kasgarli Mahmud 11. yüzyıldaki Türk boylari hakkında bilgi verirken, Türkler aslinda 20 kabiledirler ve her kabilenin de çok sayıda dallari vardır ki, onların sayisini ancak Allah bilir der. Kasgarli Mahmud'un 11. yüzyıldaki Türk boy adlarindan bazılari bugün de ayni adla yasarken (Kirgiz, Tatar, Baskirt gibi), bazı adlar ise yalnız bugünkü boylarin tarihi boy grubu adi olarak hatirlaniyor (Oğuz, Kipçak, Karluk gibi). bazı boy adlari ise, çoktan tarih sahnesinden çekilmisler (Peçenek, Basmil, Yemek gibi). Kasgarli Mahmud'un saydigi Türk boy adlarinin bir çoğu da 8. yüzyıldaki Orhun yazitlarinda geçmekteydi. Kasgarli Mahmud Türk boylarinin dil özelliklerinden bir bölümü hakkında da Divan'inda iyi bir dilci dikkati ile bize bilgi aktariyor.

Kasgarli Mahmud'dan tam 8 yüzyil sonra 19. yüzyil sonlarında Alman asilli Rus Türkologu Wilhelm Radloff Türk lehçeleri Edebiyatindan örnekler serisi antolojilerinde özellikle Güney Sibirya ve Altay bölgesindeki çok sayıda Türk boylarinin agizlarindan derlenmis halk edebiyati örneklerine, 4 ciltlik Türk Agizlari (Diyalektleri) Sözlügü'nde de onların sözvarligina yer vermiştir (Koybal, Kaçin, çulim, Soyon, Altay-Kiji gibi).

Görüldügü gibi, Türk boylari ve onların konusma dillerinin sayisi tarih boyunca tam olarak tesbit edilemeyecek kadar çok olduğu gibi, bugün de çoktur. Türkoloji çalismalarinin bugünkü düzeyinde bile, biz Türk dilinin bütün kollari ve onların alt-kollarini hepimizi tatmin edecek yeterlikte ayirdederek topluca siralama imkan ve bilgisine sahip degiliz.

Türkiye'de sikça kullanilan Türk lehçeleri teriminin tam anlami benim için o kadar açik ve belirgin değil. 9Astelik, Türk lehçeleri dedigimiz zaman bugün dünyanin çeşitli yörelerinde yasayan ve genel bir Türk dilinin kollarindan birini kullandigi varsayilan topluluklarin konusma ve yazi dillerinden hangilerini bu Türk lehçeleri terimi içinde toplayacagimizi da yüzde yüz kesinlikle bilmedigimi burada itiraf etmeliyim. Buyüzden, konusmamin başında genel olarak Türk dili, Türk lehçeleri, Türk siveleri, Türk agizlari, Türk dilinin kollari terimlerinden ne anlasildigini yine bir kez sizlerle tartışmak istiyorum.

Türkçe ve Türk dili terimleri bizde, yani Türkiye'de, biri dar, ikincisi geniş olmak üzere iki ayri anlamda kullaniliyor. Dar anlamda bugün Türkiye'deki konusma ve yazi dilini Türkçe ve Türk dili diye adlandiriyoruz. geniş anlamda ise, Türkiye'deki Türk dili ile birlikte yeryüzündeki başka Türk konusma ve yazi dillerini de topluca Türkçe ve Türk dili diye karşıliyoruz.

Resit Rahmeti Arat Türk dilinin kollarini siniflandirmada lehçe ve sive terimlerini kullandi. çuvasça ve Yakutçayi Türk dilinin lehçeleri ve geri kalan Türk dil kollarini ise Türk dilinin siveleri diye ikiye ayirdi. Hocamiz Muharrem Ergin bu siniflandirmaya bağlı kalirken, Saadet çagatay Türk dilinin bütün kollari için yalnız lehçe terimini kullandi. Türkiye'deki başka Türkologlar ya lehçe terimini yegleyerek Türk Lehçeleri sözünü veya sive terimine bağlı kalarak Türk DEiveleri sözünü kullaniyorlar. Talat Tekin ise, batıdaki Türkologlara uyarak Türk dilleri terimi üstünde israr etmektedir. Tekin ayrica, çuvasçayi Türk dillerinden ayirarak, çuvas-Türk Dilleri diye bir siniflandirmaya gidiyor.

Eski Sovyetler Birligi'nde Türk dilinin kollari için Türk dilleri terimi kullanilmisti, bu gelenek SSCB dagildiktan sonra da bagimsizliklarina kavusan Türk cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu içinde yasayan Türk boylari tarafından da artik benimsendiginden, onlar Türk dilleri veya Türki diller terimlerini sürdürüyorlar. Degisik Türk yazi dillerinde agiz (yani dialekt) karşıligi olarak ise, çoğunlukla lehçe, az olarak ise sive terimine basvuruluyor. Bu dil ve lehçe terimlerinin Türkiye'de ve Türkiye dışında birbirinden farkli anlamlarda kullanimlari dolayısiyle Türkiyeli dilciler ile eski Sovyet sisteminde yetismis dilciler arasında zaman zaman tatli tartışmalar ve anlasmazliklar çikiyor. Eski SSCB'indeki Türk boylarinin temsilcisi dilciler bazen biraz alingan bir tavirla Siz bizim dilimizi küçümsiyerek lehçe (yani agiz) durumuna düsürüyorsunuz! diye üzüntülerini dile getiriyorlar.

tabii ki, burada biraz onların ve biraz da bizim karşılıkli kabahatimiz var. Biz Türkiye'de kendi konusma ve yazi dilimiz için çekinmeden sadece dil terimini kullanirken, disarda da Türkiye Türkçesini Türk dili (Türkish language) diye tanistiriyoruz. Ancak, bir Azeri, bir özbek veya bir Tatar kendi ana dili için Azeri dili, özbek dili veya Tatar dili terimine basvurdu mu, aceleyle atilarak, Yok, bu yanlistir, Azeri dili yok, Azeri Türk lehçesi var! diye israr ediyoruz. Bu ise, ister istemez Türkiye dışındaki Türk boylarinin arasında bizim biraz üstünlük tasar-ladigimiz kanisini yayginlastiriyor. Sanki, bizimkişi Türk dilide, onlarınki bizim birer lehçemiz gibi!

Hele sive terimini lehçeanlaminda tamamen birakmamiz gerektigi görüsündeyim. Bizde de sivenin ikinci anlami agiz veya aksandir: İstanbul sivesi (yani İstanbul aksani), Laz sivesi, Külhanbeyi sivesiyle gibi. Türk boylarinin çoğu da kendi anadillerinde sive terimini agiz (diyalekt) anlaminda kullaniyorlar.

Lehçe terimi eskiden bazı Türk yazi dillerinde bizim bugün anladigimiz Türk dilinin kollari anlaminda kullanilmisti. Örneğin, özbek dilcilerinden Abdurrauf Fitrat 1920 sonlarındaki eserlerinde sive ve tarmak (yani kol, dal) terimlerini kullandi: Bizning tilimiz yalpi Türk tilining kuç bir tarmagidir. (Bizim Dilimiz genel Türk dilinin geniş bir koludur). Ancak, Fitrat gibi suurlu dil bilginleri ve aydinlarinin 1937-1940 yılları arasında öldürülmesinden sonra, Sovyetler Birligi'nin başka yerlerinde olduğu gibi özbekistan'da da Türk dilleri veya Türki diller terimleri yerlesti.

Ben bu konusmamda su lehçe kelimesi dünyadaki bütün Türk boylari tarafından anlasilan ortak bir terime dönüsene kadar, 'Türk lehçeleri terimi yerine, Türk dilinin kollari terimini kullanmanin daha doğru olacagi görüsündeyim. Bunun yanında çeşitli Türk yazi (yani edebi) dillerini de vurgulamak için de, Türkiye Türkçesi için 'Türk yazi dili, başkalar için özbek yazi dili, Kazak yazi dili, çuvas yazi dili diye yazi dili (veya edebi dil) terimini, yeri gelince de kısaca Türkçe, Azerice, Tatarca, Uygurca adlarini kullanabiliriz.

Bizdeki gibi dil, lehçe, agiz olarak üçlü siniflandirma birçok yabanci dil ve Türk dilinin başka kollarinda yok. Onlarda yalnız dil ve agiz (yani lehçe) language and dialect ikili siniflandirma vardır.

Bu dil mi, lehçe mi tartışmasini simdilik burada birakarak, genel olarak modern dilbilimde de dil ve agiz konusunun oldukça tartışmali ve karmasik olduğunu, dil ile agiz arasındaki ayrimin her zaman o kadar da iyi yapilamadigini hatirlatmak isterim. Günümüz Amerikali dilbilimcilerinden Noam Chomsky Dil hakkında Bilgi: Onun tabiati, Kökeni ve Kullanilisi adli çalismasinda, dil ile agiz arasındaki ayirimin aslinda sosyo-politik bir olgu olduğuna isaret ederken, Max Weinreich adli dilciye atfedilen asagidaki espiriyi hatirlatir: Bir dil ordu ve deniz kuvvetlerine sahip bir agizdir! Biz burada bu cümledeki kelimelerin sirasini biraz degistirerek, anlamini daha da belirginlestirebiliriz: Bir agiz orduya sahip olduğu zaman dil olur! Chomsky ayni eserinde dilin sosyo-politik boyutuna deginerek, Biz çincede n bir dil olarak sözederiz, halbuki çeşitli çin agizlari birbirinden Roman dilleriç kadar apayridirlar. Biz Alman ve Hollanda dillerinden apayri iki dil olarak sözederiz, halbuki Almancanin bazı agizlari Hollandacaya yakındir ve Almancaya anlasilmayacak derecede uzaktir. der.

Chomsky dil ve agiz arasındaki ayirimin temelde sosyo-politik boyutuna gönderme yaptığı halde, bu konuyu daha detayli olarak islemez. Biz burada sunu belirtebiliz: Dilbilimde asli olan Konusma Dilidir. Yani sosyolojik bir varlik olan dil elbette insan topluluklarinda ilk önce konusma dili olarak dogar, o toplulugun sosyal gelişmesine paralel olarak geliserek kültürel boyut kazanir ve politik olaylar sonucunda ise agiz durumundan dil düzeyine yükselerek yazi diline sahip olur. Bunun örneklerini dünyadaki türlü dillerin gelişmesinde görebildiğimiz gibi, kendi dilimizin tarihinde de açik-seçik olarak yakından izleyebiliriz.

Türk dilinin bugün ayrintili olarak inceleyebildiğimiz en eski örnekleri 8. yüzyıldaki Orhun yazitlaridir. Hiç kimse Orhun yazitlarindaki dilin bir agiz, yani dar anlamda yalnız GökTürklerin bir agzi olduğunu iddia edemez. Halbuki, bu yazitlardan ögrendigimiz gibi o siralarda çok sayıda Türk boyu GökTürk devleti içinde ve etrafinda yasadigi halde, onlar ayri ayri yazi dillerine sahip degillerdi. 8. yüzyılda Türk boylari birbirinden az veya çok farkli agizlarda konustuklari halde, tek bir yazi dili etrafinda birlesmislerdi ve bu da tabii ki GökTürk devletinin yazi dili olan Orhun Türkçesi diye bugün tanimladigimiz Türkçe yani Türk yazi dili idi. Bizim o yazitlarda bugün okudugumuz yazi dili belki de o sıradaki Türk agizlarindan birisi veya bir ikişi üzerinde temellenmisti. Bunu bugün kesinlikle bilemezsek de, bildiğimiz tek nokta artik o yazitlardaki dilin bir yazi dili olduğu ve kendisinden çıkmış olduğu agiz veya agizlardan apayri bir dil olduğudur. Yani bir veya birden fazla agiz GökTürk devleti içindeki sosyo-politik degismelere paralel olarak bir yazi diline dönüsmüstür.

Daha sonraki yüzyıllarda Eski Uygurca, Karahanlica, Harezmce, Kipçakça, Çagatayca (veya Müsterek Orta Asya Türkçesi ya da Doğu Türkçesi) diye adlandirdigimiz Türk yazi dilinin tarihi dönemlerinin ortaya çikişi yine türlü yüzyıllarda Türk boylarinin çeşitli yerlerdeki sosyo-politik gelişmelerine simsiki bağlıdir. Bu saydigimiz Türk yazi dili dönemlerinde elbette çok sayıda Türk agizi konusma dili olarak varliklarini sürdürüyordu. Yine bu konuda, özbek dilcilerinden Abdurrauf Fitrat'in 1920'lerdeki görüsüne göz atalim. Fitrat özbek Türkçesinin yazilmis ilk grameri sayilan Sarf adli şekilbilgisi (yani morfoloji) eserinin Tilimizni F1 Tarihi Aqimi (yani Dilimizin Tarihi Akimi) adli giris bölümünde, modern özbek yazi dilinin geçmis edebi mirasinini söyle ifade ediyordu (Abdurrauf Fitrat'in 1920'ler sonunda kullandigi terimleri göstermek için önce özbekçe metni okuyacagim:

XaqAni Türkçeside qabile s E9velerini F1 üstide turgan edebilik h E2li bar. Div E2n Lugat'ni yazgan Qasqarli Mahmud bu s E9vege Xaq E2ni Türkçesi d E9geni k E9bi ara-sira yalgiz Türkçe d E9b hem qoyadir. Bu hallerni biz çigatay Türkçeside hem köremiz. çigatayça, Orta Asyada yasagan Türki qabile s E9velerini F1 hemmesiden yuqari turgan edebi, resmi beynel qabilevi bir tildir. Nev E2ik E9bi çigatay s E2irleri özlerini F1 bu edebi s E9velerige s E2dece Türkçe atini b E9rgenler.

Yani Fitrat Türkiye Türçesiyle söyle diyor: Hak E2ni Türkçesinde kabile sivelerinin üstünde duran edebilik durumu var. Div E2nü-lügati't-Türk'ü yazan Kasgarli Mahmud bu siveye Hak E2ni Türkçesi dedigi gibi, ara sira yalnız Türkçe de diyor. Bu durumu biz çagatay Türkçesinde de görürüz. çagatayca, Orta Asya'da yasayan Türk kabilelerinin sivelerinin hepsinden yukarda duran edebi, resmi kabilelerarası bir dildir. Nev E2yi gibi çagatay sairleri kendilerinin bu edebi sivelerine sadece Türkçe adini vermisler. (Alinti bitti). Ahmet Bican Ercilasun'un 23-27 Eylül 1996 tarihleri arasında burada yapılan 9Açüncü Uluslar arası Türk Dili Kurultayi sırasındaki Dilimizin Adi adli bildirisindeki görüslerini Abdurrauf Fitrat da ta 1927'de doğruluyordu.

Buna karşılık, 14. yüzyil başlarında Italyan ve Alman misyonerleri tarafından derlenmis Codex Cumanicus'taki dil ve edebiyat malzemesi Kuman Türklerinin yazi dilinin değil, konusma dilinin özelliklerini bize ulastirmaktadir.

Türklerin Anadolu'daki sosyo-politik etkinligi özellikle 13. yüzyılda artmaya baslamasi- ndan sonra burada ortaya çıkan yazi dili Orta Asya ve Volga-Ural bölgelerindeki Doğu Türkçesi yazi dili geleneginden koparak ayri ve bagimsiz bir yazi dili olarak gelişmeye başladı ve bu edebi dilde elbette Anadolu'daki Oğuz Türkçesi agizlarinin yani konusma dilinin özellikleri etkin rol oynadi. Böylece, 13. yüzyila kadar Türk boylarinin birbirinden farkli konusma dillerinin üzerinde ortak bir yazi dili durumunda olan Ortak Türk yazi dili, Anadolu'daki bu gelişmeyle Doğu Yazi Dili ve Bati Yazi Dili olarak ikiye parçalandi. eğer Osmanlı Devletindeki resmi yazi dili, Anadolu'daki Oğuz konusma dili özelliklerine değil de, Orta Asyadan gelen Ortak Türk Yazi Dili gelenegine dayanarak sürseydi, Türk yazi dilinin tarihi gelisimi elbette başka bir boyutta olacakti. Anadolu'daki yeni yazi dili de daha sonraları, özellikle 18. yüzyılda birbirinden oldukça farkli iki yazi dili, yani biri Osmanlı devletindeki Türkiye Türkçesi ile öbü rü Azerbaycan'daki hanliklarda gelisen Azerice yazi dili olarak olarak ayrilmaya baslar. Bunda elbette İran'daki Safaviler Devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki siyasi çekismelerle uzun savaşlar ve Kuzey Azerbaycan'daki küçük hanliklardaki sosyo-politik gelişmeler etkin olmuştur.

Yirminci yüzyılda da Türk dilinin İran ve Afganistan'daki kollari birer modern yazi diline dönüsemeden agiz veya konusma dili olarak kalirken, eski Sovyetler Birligi'ndeki kollarinin ise çok sayıda modern Türk yazi dilleri olarak ortaya çikişini da sosyo-politik açidan açiklayabiliriz. 19. yüzyılda Radloff'un dil malzemesi derledigi siralarda sadece birer konusma dili olan Sibirya'daki çeşitli Türk agizlari Sovyet döneminde türlü dönemlerde yazi dili oldular, türlü dönemlerde de yazi dili özelligini yine sosyo-politik sebeplerden dolayı yitirerek tekrar birer konusma dili veya agiz durumuna geldiler. Zaten, Moskova'nin resmi dil siyaseti Türk dilinin eski SSCB'deki çeşitli kollarinin son 70 yıl içindeki gelişmelerinde etkin rol oynayan inkar edilemez sosyo-politik bir olgudur.

Orta Asya'daki aydinlar çar müstemlekeciliginden kurtularak Sovyet rejiminden önce orada arzu ettikleri bir Türkistan devletini kurabilselerdi, kısa bir süre içinde bir Türkistan Türkçesi veya bir Türkistan Türk yazi dili ortaya çıkmış olur ve bunun sonucunda bugünkü Kazakça, Karakal- pakça, Kirgizca, özbekçe ve Türkmence bu Türkistan Türk yazi dilinin birer agzi durumunda kalirdi. Yani Orta Asyada tek ve güçlü bir Türkistan devletinin var olması, bizim bugünkü Türkoloji bilgilerimizi altüst etmeye yeterli olurdu. Nitekim, 1920'lerde Orta Asyadan politik sebeplerden dolayı yurt disina çikarak Afganistan, Türkiye ve Bati Avrupa ülkelerine giden Kazak, Kirgiz, özbek ve Türkmen aydinlari Paris, Berlin ve Münih şehirlerinde çikardiklari 1929 ile 1990 yılları arasındaki yayinlarinda Türkistan Türkçesi veya kısaca Orta Til denilen bir yazi dili kullandilar. Bu Türkistan Türkçesi bir devlet dili düzeyine çikamadigi için o dil malzemesi bugün bizim elimizde yalnız Avrupadaki Türkistanli göçmenlerin yazi dili, yani bir göçmen yazi dili olarak bulunuyor.

Ayni şekilde, 1920'lerde Türkiye ile Azerbaycan birleşerek tek bir devlet kursalardi, Azerice artik bir yazi dili değil, Türkiye'nin agizlari durumunda olacakti. Tipki Erzurum, Kars agizlarini biz Anadolu agizlari olarak ele aliyoruz. eğer bu bölgeler Türkiye Cumhuriyeti değil de, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklari içinde yer alsaydi, Erzurum ve Kars agizlari Azericenin agizlari sayilacakti.

Yazi dili ve devlet siyaseti arasındaki siki baglanti konusunda yakın geçmisten iki örnek verebiliriz: Hakasçanin bir agzi sayilan DEorca 19. yüzyil sonları ile 20. yüzyil başlarında yazi dili olarak geliserek 1944'e kadar kullanildi. 1939'da Daglik DEoriya Muhtariyeti'nin ortadan kaldırilma- sindan sonra Hakas yazi dili yayginlasti. Günümüzde ancak onbine yakın DEor anadilini biliyor ve onların yalnız dokuzyüz kadari günlük hayatda DEorcayi yalnız konusma dili olarak kullaniyor. DEorlarin yazi dili ise artik Hakasçadir.

Siyasi devletin ortadan kaldırilmasiyla yazi dilinin son bulmasina ikinci bir örnegi de Harezm bölgesinden verebiliriz. Bugün özbekistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Harezm bölgesinde 17. ve 20. yüzyıllar arasında Hive Hanligi vardi ve 1920 yılında Harezm Cumhuriyeti kuruldu. Bu cumhuriyette yayinlanmis kitap ve dergiler üzerinde yaptığım bir ön arastirma ile 1920 ile 1924 yılları arasında Harezm Cumhuriyeti'nde o siralardaki Buhara Cumhuriyeti'ndeki özbekçe yazi dilinden oldukça farkli bir Harezm yazi dili gelistirilmis olduğunu farketmiş ve bunu 1985 yılındaki 5. Milletler arası Türkoloji Kongresi'nde Bugüne kadar Az Taninan Harezm Türk Edebi Dili ve özellikleri adli bir bildiri ile sunmustum. 1924 yılında Türkistan'daki Buhara Cumhuriyeti gibi Harezm Cumhuriyeti'nin de ortadan kaldırilmasiyla bu Harezm yazi dili de son bularak, yerini bugünkü özbek yazi diline bırakmıştır. Yani, 1920'ler başında ayri bir yazi dili olma durumunda olan Harezmce, bugün artik özbekçe'nin Oğuz agizlarini teskil eder ve Harezm bölgesinde yasayanlarin konusma dili olarak varligini sürdürmektedir . Bugün özbekistan Cumhuriyeti'nin Harezm bölgesinde yasayan kimseler kendilerini hem özbek saymakta hem de yerel kimlik olarak Harezmli diye tanimliyorlarsa da, bu Harezmlilik bir millet kimligi düzeyinde degildir. Ama, eğer 1925'te özbekistan kurulmayip, Orta Asya'da Harezm ve Buhara Cumhuriyetlerinin sürmesine Sovyet yöneticileri izin verselerdi, bugün biz belki ayri ayri Harezmli ve Buharali millet kimlikleri veya başka bir sosyo-politik gelişmeyle Türkistanli Türk millet kimligi ile karşılasirdik. Yazi dilleri olarak da özbekçe yerine Harezmce ve Buharaca Türk yazi dilleri var olurdu.

Türk dilinin ortak yazi dili geleneginin tarih boyunca gelisimi ile Türk dilinin çeşitli kollarinin konusma dili olarak gelisimi hiç bir zaman birbirine paralel olmamistir. Bu yüzden Türk dilinin çeşitli kollarini tasnif etme, yani siniflandirma isi oldukça güçtür. Kasgarli Mahmut'tan günümüze kadar çok sayıda dilci Türk dilinin kollarinin genel siniflandirilmasi üzerinde denemeler yapmislardir. özellikle en başarılı siniflandirma denemeleri sayilan Samoyloviç, Arat, Poppe, başkakov, Benzing, Menges, Doerfer, Tekin'in siniflandirma denemeleri dilbilim açisindan hakli olarak ses degismelerine dayanirlar. Ancak bu denemelerin hepsi de bir dereceye kadar az veya çok başarılı olsalar da, hiç biri mükemmel degildir, eksiklikleri vardır. çünkü Türk dilinin geçmisteki ve günümüzdeki bütün kollarinin genel bir siniflandirmasini yapmada, bazı dil kollarinin konusma dili ile yazi dili arasındaki belirgin ses ve yapi ayriliklari engel oluyor. örnek vermek gerekirse, Sibirya'daki Türk dilinin kollarindan Tuvaca, Hakasça ve Altaycanin ve Orta Asya'daki özbekçenin yazi dillerinin imlasi (yazilimi) ile standart konusma dili telaffuzu arasında ayriliklar var. Günümüz özbekçesinin standart konusma dili ile özbekistan'daki agiz gruplarinin büyük çoğunlugunda genel Türk dilindeki normal a ünlüsü varken, yazi dilinde bu a ünl ü fonemi çogunlukla Kiril alfabesindeki o harfiyle yazilmakta ve Türkologlarin bir bölümü bunu özbekçede a ünlüsünün dudaksillasmasi diye yanlis yorumlamaktalar. Ayni şekilde, birçok yabanci Türkolog ile Türkiy- e'deki bazı dilciler bugünkü özbek Kiril alfabesinde i, ö, ü ünlüleri için ayri harfler olmadığından, çagdas özbek yazi dili ve standart konusma dilinde bu fonemlerin kaybolmuş olduklari gibi yanlis kaniya variyorlar ve bunu da özbeklerin dilinin Farsça dili etkisiyle genel Türkçe'deki ünlü uyumunu kaybetmiş olduğu ile açikliyorlar. özbekçeye Stalin'in tamamen politik sebeplere dayanan buyruguyla Rus dilcileri tarafından ilki 1934 ve ikincisi 1938'de uygulanan yanlis ve eksik alabe böyle yanlis görünüm vermektedir. Halbuki, ta 1920'lerde büy ük özbek dilcisi Fitrat ve nihayet 1980'lerden itibaren yayinlanan özbek Edebi Dili gramer kitaplari ve telaffuz sözlüklerinde özbekçe yazi dili ve standart konusma dilinde genel Türkçenin 9 ünlüsü, yani a, açik e ile kapali e ( E9), i ile i, o ile ö, u ile ü fonemlerinin var olduğu israrla belirtilmistir.

Oldukça karisik gibi görünen bu konuyu yalnız anahatlari ile ve birkaç örnekle burada anlatmaya çalistim. Bugün Türk dilinin dünyadaki çeşitli kollarini inceleme ve arastirmada bu sosyo-politik boyutu gözardi etmememiz gerektigini bir kez daha vurgulamak isterim.

Sözlerime burada son vermeden çok önemli bir duyuruda bulunmak istiyorum: Bugün Türk konusma ve yazi dillerinden biri olan Karaimce yok olmak üzeredir. Rusya, Ukrayna, Litvanya'da yasayan Karaimlarin sayisi 2200 kişi kadardir ve bunların ancak çok az bir bölümü, belki 100 kişi ana dilini konusabilmekte ve daha az bir kismi yazabilmektedir. Litvanya'da Trakai bölgesinde yasayan Karaylar (yani Karaim Türkleri) bir Litvanya bankasinda dillerinde ders kitaplari bastirmak 20 ve kenesa dedikleri sinagoglarini tamir etmek için maddi yardım sormaktalar. Bu Karaim konusma ve yazi dilini kurtarma çabalarina biz de katkida bulunarak, sosyo-politik bir olguyu hizlandirabiliriz.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 3 Ekim 1996

 back