Genel ve Özel Anlam

Kavram, nesne, varlık ve durumları topluca belirleyen sözcüklere genel anlamlı sözcükler, sınırlı bir anlam boyutunda belirleyen sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir.

Eş Anlamlılık

Aynı kavramı karşılayan, birbirinin yerine kullanılabilen, aralarında hiçbir fark olmayan sözcüklerdir.

Yakın Anlamlılık

Hemen hemen aynı anlamı karşılayan ancak aralarında küçük ayrımlar olan sözcüklerdir.

Çok Anlamlılık

Bir sözcüğün birden çok durum ya da kavramı ifade etmesi. Çok anlamlılıkta, bir sözcüğün iki biçimi arasında anlam ilişkişi vardır.

Eş Adlılık (Eş Seslilik)

Sesteş olmakla birlikte aynı anlamı, kavramı karşılamayan sözcükler. Eş adlılıkta, sözcüğün sesçe aynı olan iki biçimi arasında hiçbir anlam ilişkişi yoktur.

Karşıt Anlamlılık

Birbirine taban tabana zıt durumları ve kavramları ifade eden sözcükler. Her kavramın karşıtı bulunmak zorunda değildir.

Gerçek ve Mecaz(Değişmece) Anlam

Sözcüğün herkesçe bilinen anlamına gerçek anlam, herkesçe bilinenin dışındaki anlamına mecaz anlam denir. Mecaz anlamda, sözcüğün belirli bir ilgiyle başka bir kavramın anlatılması için kullanılması söz konusudur; deyimlerde, şiirlerde olduğu gibi.

Temel (Ana) ve Yan Anlam

Bir sözcüğün gösterdiği ilk ve temel göstergeye temel anlam, temel anlamdan kaynaklanan ama temel anlama göre farklılıklar taşıyan, ikinci, üçüncü derece anlamlara yan anlam denir.

Somut ve Soyut Anlam

Nesnel varlığı olan, gözle görülen, elle tutulan nitelikteki varlıkları belirleyen, herkesçe aynı şekilde anlaşılan, aynı görüntüyü yaratan sözcüklere somut anlamlı sözcük; gözle görülmeyen, elle tutulmayan, herkeste aynı duygu ve düşünceleri, aynı görüntüyü yaratmayan durumları belirten sözcüklere soyut anlamlı sözcük denir.