1

AYAHÇAH Ayaççah

Merdiven, (Ayak çıkacak)

2

BADİYE

Kazanın büyüğü,(Hamamda kullanılır)

3

BIZMIH

Gıdiklerin ağzına takılan şey

4

BONDURUK

Boyunduruk

5

CAĞ

Şiş

6

CENK

Davarın boynuna takılan çan,zil

7

ÇAKUÇ

Çekiç

8

ÇAPUT

Kumaş, bez

9

ÇARH

Banyo yapılan yer, küvet

10

ÇEMÇE

Kepçe

11

ÇERGE

Başa ürtülen,tülbent; yazma

12

ÇIRIH

Dokuma aleti, çıkrık

13

ÇORTUN

Oluk

14

ÇUL

Elbise, bez

15

DALYE

Kırk ölçek

16

DARABA

Pancur türü; dükkan korkuluğu

17

DEĞNEK

Sopa

18

DEHRE

Kesici alet

19

DERPİ

Törpü

20

DİBEK

Havan(taştan) Bulgur dövülür

21

DİNK

Değirmen taşı

22

DÖLBENT

Tülbent, başörtüsü

23

DÜGEN

Döven

24

ENTERİ

Elbise

25

ESPAB

Çamaşır

26

GAMİLDER

Dügen sürerken kullanılan ağaç

27

GARLOCİK

Ot deliren alet

28

GAVUH

Başa takılan kavuk

29

GULPİK

Çamaşır kazanının(kulplu)küçüğü

30

GUŞHANE

Küçük tencere

31

HALBUR

İri elek

32

HAPENEK Hapenk

Alt veye üst kata açılan yatay kapı

33

HATIL

Ağaç kirişi

34

HEDİK Edik

Kar ayakkabısı

35

HICUT

36

HILA

Savan, vala, örtü

37

HONÇA

Tahtadan yuvarlak kısa ayaklı masa

38

HURÇ

Çuvalın büyüğü, ortadan dikileni

39

İG

İp egirmeye yarayan ağaçtan bir alet

40

İLİF

41

İSKEMBİ

İskemble

42

İŞLİK

Gömlek

43

KAĞENK

Çapa; Çapalama

44

KALİK

Hayvanların tırnaklı ayak kısmı

45

KAMUS

Süzgeç kap

46

KAZAH

Kazak

47

KERAN

Kalın ağaç, yatay direk

48

KERPİÇ

Toprak tuğla

49

KEVGİR

Süzgeç kepçe

50

KIŞTİK

Yırtık eski ayakkabı, terlik

51

KORDOLAP

İç dolap

52

KOS

Kapının arkasına konan ağaç

53

KÖPÜÇ

Tahtadan çamaşır dövme aleti

54

KÖYNEK

Atlet

55

KULLİK

Başa takılan bere

56

KÜLBE

Küçük kazma çapa

57

KÜLEK

Tahta kap

58

LOĞ

Damdaki silindirik daş

59

LOĞDUREZİ

60

MAHMANDUZ

61

MAHRAMA

Peşkir, Havlu

62

MAKKAT

Sedir; Düven

63

MASSA

Öküze dürtülen ağaç

64

MEHRAP

Çarşaf türü; cami mihrabı

65

MERTEK

Damda tavanda kullanılan ağaç

66

MIH

Çivi

67

MİNDER

68

MİNTAN

Erkek gömleği

69

OHCUR

Pantolon ipi

70

OYUNÇAH

Oyuncak

71

ÖRKEN

Kıl ip

72

ÖRTÜ

Yatak Yorgan

73

PALAN

Eşek sırtına konan semer

74

PALAZ

YollukKıldan örülmüş kilim

75

PANTOL

Pantolon

76

PÖRK

Bere Başlık

77

PUHANEK

Baca Taş boru

78

PUŞİ

Baş örtüsü

79

SAMİ

Öküz boyunduruğu kulanılan ağaçlardan

80

SAPLU

Büyük kepçe

81

SARAT

Elek

82

SAVAN

Örtü

83

SEHET

Saat

84

SEKO

Palto pardüsü

85

SEMER

Eşek eğeri

86

SERİK

Deri

87

SİCİM

İp Kendir ipi

88

SİNİ

Büyük tepsi

89

SİTİL

Bakır kova

91

SİTİLİK

Küçük sitil

92

SİVİ

Ayran yayılan ağaç çatması

93

ŞAVRETİN

Güllenin küçüğü,Saçmanın irisi

94

ŞIKKIRIK

95

ŞİLTE

Yastık yorgan astarı

96

TANDUR

Fırın

97

TAPAN

Tarla sürüldükten sonra düzeltmek için kullanılan tahta

98

TAS

Kase

99

TEHNE Havlet

Kap bezi, sessiz

100

TEPİR

Tahta buğday ayıracı

101

TERKİ

Heybe

102

TEŞT

Legenin büyüğü bakır kap

103

TEVÜN

Kilim dokuma tezgahı

104

TUMAN

Don

105

TURİK

Torba

106

ÜKLÜK

Dolap

107

ÜSKÜRE

tas

108

ÜSTBAŞ

Elbise Giysi

109

ÜZERLİK

Maşallah türü takıların genel adı

110

ÜZÜK

Yüzük

111

VALA

Savan Örtü

112

YABA

Harmanda kullanılan çatal ağaç

113

YAZMA

Baş örtüsü

114

YOLLUK

Kilim

115

YUBRUH

İbrik

116

YULAR

Hayvan boyun bağı

117

YUNK Yünk

Yün

118

YÜKLÜK

Dolap