NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
905 ZEKLENMEK Taklit etmek Fiil
906 ZENGÜ Marifet yetenek  
907 ZERİK Koyun hastalığı  
908 ZEVYOGÜLO Yer adı Goçolu
909 ZIBARMAK Yatmak Fiil
910 ZİBİL Gübre  
911 ZIKKIM Zıkkım yiyesin zıkkımın kökü  
912 ZILGIT  
913 ZIMAK Yer adı Goçolu
914 ZINGIL  
915 ZİRANZOG Yer adı Sisne
916 ZIRRO Deli eşek Hayvan
917 ZIRROHASSO Ad Erkek
918 ZİVAN Buğday ekininin içinde olur. Kara sıçan gliği gibi ot  
919 ZOGARNİ Sağvenden yukarı Yer adı
920 ZONK Yer adı Göl
921 ZÖHUR Sahur  
922 ZUMZUH Yumruk  
923 ZUVAH Sokak  

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ