NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
853 UÇÇO Hüseyin Ad Erkek
854 URUP Dört ölçek  
855 UŞAH Çocuk  
856 ÜK Yük  
857 ÜKLÜK Dolap Eşya
858 ÜREK Yürek  
859 ÜRÜFET Ad Erkek
860 ÜRÜZGAR Rüzgar  
861 ÜSKEK Üsgek Yüksek  
862 ÜSKÜRE Eşya Kap
863 ÜSTBAŞ Elbise Giysi Eşya
864 ÜŞ Üç  
865 ÜZ  
866 ÜZENGİ Yer adı Çurpuh
867 ÜZERİ Üzerime Yüzü Üstü  
868 ÜZERLİK Maşallah türü takıların genel adı Eşya
869 ÜZÜK Yüzük Eşya
870 VALA Savan Örtü Eşya
871 VARTENİK Yer adı Köy adı
872 VASKUVAN Yer adı Köy adı
873 VELVELE Velveleye düşmek  
874 VENK Yer adı Köy adı
875 VEREK Verelim  
876 VERİK Civcivin büyüğü Hayvan Tavuk
877 VIRIK  
878 VIZIGİNDERE Yer adı Dere
879 VIZİK Sinek Hayvan
Verek(Verelim)

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ