NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
801 TAĞAR Yer adı Akarsu Çay
802 TAHTİK Pancar Bitki Ot
803 TANÇER Yer adı Sığnek
804 TANDUR Fırın Eşya
805 TAP Yer adı Goçolu
806 TAPAN Tarla sürüldükten sonra düzeltmek için kullanılan tahta Eşya
807 TAPİK Pineklemek  
808 TARHİ Bitki
809 TARHİNİK Yer adı Köy adı
810 TARHINİKBEG İran begi Ad Erkek
811 TAS Kase Eşya Kap
812 TATAR Yer adı Köy adı
813 TAYRE Tahire Ad Kadın
814 TEBE Bebekken ölen çocuk  
815 TECCAL Yer adı Akarsu Dere
816 TEHNE Havlet Sakine Kap bezi ,sessiz Eşya
817 TEKLENMEK Bırakmak Terk etmek Eskiden çok kullanılırdı şimdi teklendi Fiil
818 TEKYA Yer adı Köy adı
819 TENE Dane  
820 TENTENE Dantel  
821 TEPEBAŞİ Yer adı Mahalle
822 TEPİR Tahta buğday ayıracı Eşya
823 TERKİ Heybe Eşya
824 TERPİNLER Yer adı Goçolu
825 TEŞT Legenin büyüğü bakır kap Eşya Kap
826 TETİK El  
827 TEVEK Asma yaprağı Bitki
828 TEVÜN Kilim dokuma tezgahı Eşya
829 TEZ Çabuk  
830 TEZEK  
831 TİKE Paça  
832 TİKEN Diken Bitki Ot
833 TIRİK İsal  
834 TİRİT Yiyecek Yemek
835 TIRNİK Yer adı Köy adı
836 TIRTIRIK Yer adı
837 TOHLİ Hayvan Koyun
838 TOHUMAH Dokumak Fiil
839 TOLİK Yer adı Goçolu
840 TOLİK Oyuk biber Su kabağı Bitki Sebze
841 TORPAH Toprak  
842 TORT Dikenli ot Bitki Ot
843 TOSBAĞA Kaplumbağa Hayvan
844 TOTABA Yüzü gülen Çok bilmiş  
845 TÖDGE Yer adı Köy adı
846 TRAMPA Mal değişimi  
847 TULUH Komple yüzülmüş hayvan derisi Hayvan
848 TUMAN Don Eşya
849 TURA Pazı Bitki Sebze
850 TURİK Torba Eşya
851 TÜKEN Dükkan  
852 TÜPÜRMEK Tükürmek Fiil
Taka(önücamsız,çerçevesizdolap)
Tapik(PinekliiişkjTahıl(Parakoyulacakyer)()
Tehne(Bulaşıkbezi)
Tene(Dane)
Tepir(Tahtadanyapılmışke­narsıztepsi)
Teşt(Çamaşırieteni)
Tetik(El)Hayvanattakullanı­lır
Tevek(Üzümasması)
Tike(Etlikemikparçası)
Torpah(Toprak)
Totaba(Yüzegülen,kavuksallıyan,çokbilmiş)
Tuman(Don)
Turik(Dilencitorbası)
Tülbe(Türbe)
Tüpürmek(Tükürmek)

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ