NO SÖZCUK******************** TANIM*********** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
714 SADIR Fide BitkiOt
715 SAFIL Kez Defa  
716 SAĞDIÇ  
717 SAĞMANSakman Segeman Yer adıKöy adı
718 SAĞVEN Yer adıKöy adı
719 SAĞVEN Yer adıMahalle
720 SAH Ağaçlı yaprak Bitki
721 SAHAVEL Ahır süpürgesi BitkiOt
722 SALAHANA Başıboş  
723 SALAKIDIRIM Yer adı
724 SALBİRİK YuvarlakYassı  
725 SALTA Cepken  
726 SAMİ Öküz boyunduruğu kulanılan ağaçlardan Eşya
727 SAPLU Büyük kepçe Büyük kepçe EşyaKap
728 SARAT Elek Eşya
729 SASSELLİ Yer adıKöy adı
730 SAVAN Örtü Eşya
731 SEBİ Küçük zavallı çocuk  
732 SEDİR Yer  
733 SEFTİL Mezra Çırtınınin başında mezra Yer adı
734 SEGİRMEK Koşmak Fiil
735 SEHET Saat Eşya
736 SEHİN Küçük bakır kap  
737 SEKİNE Sakine AdKadın
738 SEKO Palto pardüsü Eşya
739 SEKÜ Seki  
740 SELİNTİ Sel odunu  
741 SEMER Eşek eğeri Eşya
742 SEPİ  
743 SEPMEK Serpmek Fiil
744 SERGEN Yayıntı,dağınıklı  
745 SERİK Deri Eşya
746 SETHAN Kürt ağası adı,SETHAN AĞA AdErkek
747 SETİRGE Dümülüden yukarı Yer adıKöy adı
748 SİCİM İpKendir ipi Eşya
749 SIFRA Sofra  
750 SIĞAMAK Ovalamak Fiil
751 SIĞNEK Yer adıKöy adı
752 SİMAKUT Yer adıGoçolu
753 SIMIR Yiyecek
754 SIMIRDİK Bulgurun ufağı çorba Yiyecek
755 SIMIRT Sımırdik Yiyecek
756 SİNİ Büyük tepsi EşyaKap
757 SİNOR Sınır  
758 SİNSOR Yer adıKöy adı
759 SIRDİN Şirdin köprüsü Yer adıKöy adı
760 SİSNE Yer adıKöy adı
761 SİTİL Bakır kova EşyaKap
762 SİTİL Küçük sitil Eşya
763 SİTİLİK EşyaKap
764 SİVİ Ayran yayılan ağaç çatması Eşya
765 SOHORAÇ Yemek yağı+soğan+vs Yiyecek
766 SORARSAZ Sorarsınız  
767 SORPİYAN Yer adıGoçolu
768 SOVEL Yer adıGoçolu
769 SOVEL Yer adıGoçolu
770 SOYHA  
771 SÖLE Söyle  
772 SÖZCÜK 1Sözcük 2 Anlamı 1Anlamı 2 Açıklaması Tanım1Tanım2Tanım3
773 SUMAH Maki türü bir ağaç ve meyvesi BitkiAğaç
774 SURUN Yufkadan yapılan yoğurtlu bir ekmek YiyecekYemek
775 SUSAZMAH Susamak Fiil
776 SUVAH Sıva  
777 SÜD Yiyecek
778 SÜDLÜGEN BitkiOt
779 SÜVENK  
780 SÜYÜNK Damın duvarla birleştiği yer  
781 ŞAHNİŞİR Selamlık Şahnişürlü oda  
782 ŞAKGA Parça Ceviz gibi iki şakka  
783 ŞALTIK  
784 ŞAVAK Göçebe etnik bir gurup adı ve dili  
785 ŞAVAKÇA Göçebe etnik bir gurupdili  
786 ŞAVRETİN Güllenin küçüğü Saçmanın irisi Eşya
787 ŞEHER Şehir  
788 ŞIKKIRIK Eşya
789 ŞILDAN Peynir mayası Yiyecek
790 ŞİLTE Yastık yorgan astarı Eşya
791 ŞİRKENŞirkem Sulu üzüm şırası Yiyecek
792 ŞİV Dut ve üzüm gibi meyvelerin posası Bitki
793 ŞOLLİK Gevşek  
794 ŞORAK Şorakda duz yalı  
795 ŞORİK Ağız salyası  
796 ŞORŞOR  
797 ŞORŞORİK Akar  
798 ŞUODİK Yer adıMahalle
799 ŞÜJÜK  
800 ŞÜŞEKŞişek 12 yaşında koyun HayvanKoyun
Salta(Cepken) Sedir(Fide) Sehet(Saat) Seko(Palto•Pardesü) Seplemek(Bırakmak) Serik(Deri) Sermiye(Sermaye) Sııvan(Sıva) Siyence(Sinsi) Sole(Söyle) Sorarsa*(Sorarsanız) Sözcü(Dedikoducu) Sündürme(Karküreği) Süyünk(Saçak) Şaka(Birnevialay)() Şiv(Tatlı) Şorik(Salya)•

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ