NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
655 PAHAR Puğar Kaynak Pınar Yer adı Akarsu
656 PAKLAMAK Temizlemek Aklamak Fiil
657 PAKO Pakize Ad Erkek
658 PALAN Eşek sırtına konan semer Eşya
659 PALAZ Yolluk Kıldan örülmüş kilim Eşya
660 PALUT Meşe meyvesi Bitki Meyve
661 PALUZA Nişastadan yapılan puding türü tatlı Yiyecek
662 PAMBUH Pamuk Bitki
663 PANTOL Pantolon Eşya
664 PARÇAKESSEK Parça parça  
665 PARÇAPIRTİK Parça parça  
666 PARÇAPURÇİK Parça parça  
667 PARHAPAN Yer adı Goçolu
668 PART Karın  
669 PASPEREN Yer adı Goçolu
670 PATİLE Petile Peynirli,çökelekli ekmek Yiyecek
671 PAYAM Badem Bitki Ağaç
672 PAZAPUN Yer adı Köy adı
673 PAZEN Kumaş Hayvan Kuş
674 PEG Yıkılmış ev  
675 PERK Sert  
676 PERKİMEK Sertleşmek Fiil
677 PERPER Semiz out Bitki Ot
678 PERT Et Et parçası Yiyecek
679 PEŞ Etek  
680 PEŞERE Yağsız gözleme Yiyecek
681 PETİNE  
682 PEYMUNUT Yer adı Köy adı
683 PIHIRİK Baca  
684 PİLİT  
685 PİLOMEMET Ad Erkek
686 PİRÇEKLÜ Havuç Bitki Sebze
687 PIRNAT Ot demeti Bitki Ot
688 PİRPİRİM İhtiyar  
689 PIRTİK Paça  
690 PİRZADE Yer adı
691 PİSİK Kedi Hayvan
692 PİŞDEREŞ Pişmereş Yer adı
693 PİYABANİ Yer adı Goçolu
694 PİZEZ Böcek,pohpizezi Hayvan
695 POÇİK Poççik Kuyruk sokumu  
696 POĞOSİ Yer adı
697 POH Bok  
698 POHPİZEZİ Hayvan Böcek
699 POLATMİ Yer adı Evrek
700 PORİK Kahkül saç  
701 POST Deri Kürk  
702 POSTİK  
703 PÖRK Bere Başlık Eşya
704 PTOT Acı gibi  
705 PUHANEK Baca Taş boru Eşya
706 PURÇİK Havuç Bitki Sebze
707 PURLUH Alçı çıkartılan yer Yer adı Evrek
708 PURNAT Ekin demedi Bitki Ot
709 PUS Sis  
710 PUŞİ Baş örtüsü Eşya
711 RAHAN Reyhan Bitki Ot
712 RAHVAN Rehvan  
713 RESKUŞAĞI Hazerililer Ad Aşiret
Pahar(Pınar)
Pambuh(Pamuk)
Parç(Maşraba)
Pırçikli(Havuç)
Pişik(Kedi)
Plrpirim(Semizotu)
Poçik(Kuyruksokumu)
Porik(KAkül)
Pörk(Takye)

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ