NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
636 OĞUZAR Oğuzlar Yer adı Köy adı
637 OHCUN Işkın Bitki Meyve
638 OHCUR Pantolon ipi Eşya
639 ORCİK Tatlı sucuk Yiyecek
640 OSGEH Yer adı Köy adı
641 OŞO Kurt Köpek Hayvan
642 OYNAŞ  
643 OYUN Öğün  
644 OYUNÇAH Oyuncak Eşya
645 ÖG Ön Önüme  
646 ÖGÜME  
647 ÖGÜRMEK Kusmak Fiil
648 ÖLÜRSÜZ  
649 ÖRGENCELİK Alıştırma  
650 ÖRGENMEK Ögrenmek Fiil
651 ÖRKEN Kıl ip Eşya
652 ÖRTME Çıkma Geçit  
653 ÖRTÜ Yatak Yorgan Eşya
654 ÖSGEMEK Özlemek Fiil
Ocaklık(Matbah)
Orcik(Tatlısucuk)
Orgenmek(öğrenmek)
Oşo(Köpek)
öDek(kadar)<,Ölenedek
Ögüme(önüme);
Örtü(Yatak):

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ