NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
589 MAF  
590 MAĞ Yığın  
591 MAHMANDUZ Eşya
592 MAHMUNUT Yer adı Köy adı
593 MAHRAMA Peşkir Havlu Eşya
594 MAKKAT Sedir Düven Eşya
595 MALAMAT Rezil  
596 MALEZ Dut şırası, bulamaç Yiyecek
597 MAMIK Ad Ekek
598 MAMIKGILLO Ad Erkek
599 MAMOBALO Ad Erkek
600 MAMUSA Yer adı Köy adı
601 MARABA Yarıcı  
602 MARİ Dişi keklik Hayvan Kuş
603 MARTIKAR Yer adı
604 MASSA Öküze dürtülen ağaç Eşya
605 MAŞARA Evlek  
606 MAZAT Yer adı
607 MAZUK Meşe meyvesi, mazuk Bitki Meyve
608 MEÇÇO Mazhar Ad Erkek
609 MEHELLE Mahalle Yer adı
610 MEHRAP Çarşaf türü, cami mihrabı Eşya
611 MENCEKİ Bir buğday cinsi Bitki Tahıl
612 MENSER Mazhar Ad Erkek
613 MEREK Saman ot deposu  
614 MERTEK Damda, tavanda kullanılan ağaç Eşya
615 MESELET Ad Kadın
616 MEŞÜK Gurdun küçügü Hayvan
617 METERİS Av kulübesi  
618 MEYRAP  
619 MEZER  
620 MICIRIK Küçük armut meyvası Yiyecek
621 MIÇÇO Ad Erkek
622 MIÇİKBAĞLARİ Yer adı
623 MIĞİRİK Armut Bitki Meyve
624 MIH Çivi Eşya
625 MİMBAR Yiyecek Yemek
626 MİNDER Eşya
627 MİNTAN Erkek gömleği Eşya
628 MIRNAHİ Yer adı Köy adı
629 MIŞİK Ufak tefek  
630 MIŞKO Ad Erkek
631 MORMORİK Böğürtlen Bitki Meyve
632 MOZA Sinek türü Hayvan Böcek
633 MOZİK Sığırın küçüğü , dananın büyüğü Hayvan İnek
634 MUHKEME Mahkeme  
635 NARĞOZ  
Mehleli(Mahalleli)
Merek(Samanlık)
Met(Medih)
Mısandara(Yüklük)
Mişere(Sebzeevleği)
Muhkeme(Mahkeme
Nahna(Lahna)
Naşı(Nasıl)
Niniyem,(Neideyim),
rÖsgemek(Arzulamak)

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ