NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
580 LELUŞAĞI Yer adı Köy
581 LENGERİ Kap  
582 LEVENDİK Yer adı
583 LİVİNÇ  
584 LOĞ Eşya
585 LOĞDUREZİ Eşya
586 LOLLİK Bitki Meyve
587 LOR Yiyecek
588 LUKGULLAR Yer adı

ABDEFGHIJKLMNPRSTUÜVYZ