NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
500 KAFTAN Elbise  
501 KAĞ  
502 KAĞENK ÇapaÇapalama Eşya Eşya
503 KAKAZ Kekeme  
504 KALACIK Kalecik kaleciğin dere Yer adı
505 KALEMESURYEN Yer adı
506 KALİK Hayvanların tırnaklı ayak kısmı Eşya
507 KAMART  
508 KAMUS Süzgeç kap EşyaKap
509 KAPUCUK Yer adı
510 KARDUK Yer adıSisne
511 KARSNUK,KAREL  
512 KAV Hafifİçi boş  
513 KAZAH Kazak Eşya
514 KENGER Ot,kenger sakızı BitkiOt
515 KERAN Kalın ağaç,yatay direk Eşya
516 KERMİSİKermisik Yer adıKöy adı
517 KERPİÇ Toprak tuğla Eşya
518 KESMİK Buğday sapının en kalın yeri  
519 KEVEN Ot inekler kökünü yerler BitkiOt
520 KEVGİR Süzgeç kepçe Eşya
521 KEVZKevze Üzümün üzerinde siyah lekeli hastalık  
522 KEZ Dikenli ot samanı BitkiOt
523 KIÇİCİ Kıçıci mama ne ister?  
524 KİLE  
525 KİMİN Gibi  
526 KINCELLER AdErkekLakap
527 KINDİK  
528 KİNELİ Yer adıKöy adı
529 KINNİK Çene altı  
530 KİP Sıkı  
531 KİPRİK  
532 KIRA  
533 KIREYZİN Yer adı
534 KIRİK Kel  
535 KIRİK Kel  
536 KIRTİK Az  
537 KİSEKKisenk  
538 KISKA Soğan tohumu BitkiSebze
539 KİŞNİKAR Mırnahinin önündeki mini çağlayan Yer adı
540 KIŞTİK Yırtık eski ayakkabı,terlik Eşya
541 KITIR Yatan Kıtır atmak  
542 KITIRİK  
543 KITLAMA Şeker kıtlama  
544 KIYIH Yorgan iğnesi  
545 KIZILEVLER Yer adıKöy adı
546 KOFİK Dolmalık sebze kurusu BitkiSebze
547 KOKANA Yaşlı  
548 KOMART Sovelin altında Yer adı
549 KOMER Yer adıKöy adı
550 KONÇİKKoncik Kök  
551 KOP Koş  
552 KOR KörÇıkmaz  
553 KORDOLAP İç dolap Eşya
554 KORİKKorit Keçi HayvanKeçi
555 KORTABELİKKorabelek Yer adı
556 KORTİK Çukur  
557 KORZİVEL Çütle kullanılan sabanı kayışa tutturan ağaç  
558 KOS Kapının arkasına konan ağaç Eşya
559 KOZİK Yabani amut BitkiMeyve
560 KÖLGE Gölge  
561 KÖLGEGAYA Yer adı
562 KÖPÜÇ Tahtadan çamaşır dövme Eşya
563 KÖRPİ Köprü  
564 KÖSEĞİ Kara kömür  
565 KÖTEK Dayak  
566 KÖV Köy Yer adı
567 KÖYNEK Atlet Eşya
568 KULAZINGIL  
569 KULLİK Başa takılan bere Eşya
570 KUNERÇİK Yer adıGoçolu
571 KURİK Eşek yavrusu HayvanAt
572 KUTİK Köpek yavrusu HayvanKöpek
573 KÜLBE Küçük kazma,çapa Eşya
574 KÜLEK Tahta kap Eşya
575 KÜLLÜK  
576 KÜNCÜ Susam BitkiOt
577 KÜNT Parça  
578 KÜP Yer adı
579 KÜTE Acur Bir tür salatalık,hıyar BitkiSebze
Kalbur(Kalbur)
Kayar(Hafif yemek yemek)
Keğenk (Çapalama)
Keraz(Sudestisi)*
Kılbaş(Başaçık)
Kıldırlanmak(Yuvarlanmak)
Kılik (Keçi ve koyun pisliği)
Kimin(Gibi)
Kiprik(Kirp|k)
Kırh(Kırk)
Kısik(Yabanimeyve)''
Kıyıh(Yorganiğnesi)!
Kofik(Patlıcandolmasıiçinyazdanyapılmışpatlıcankuru­su)
Kop(Koş)()
Kortik(Çukur)
Kov(Köy)
Köpüç(Tahtadan mamul çama
Kötek(Dayak)
Kurik(Eşek yavruiu)
Kuşhane,(Ufak teneere)
Kuzlamak(Doğurmak

Küte(Acur)''