NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
478 İÇİ  
479 İG İp egirmeye yarayan ağaçtan bir alet Eşya
480 İGİRMİ Yirmi  
481 İHTİYARNAN İhtiyarla  
482 ilan Yılan Hayvan
483 İLİF Eşya
484 İNCİ Yenge Ad Kadın
485 İRAHAN İreyhan Reyhan Bitki Ot
486 IRGALANMAK Sallanmak Fiil
487 İSKEMBİ İskemble Eşya
488 İSMİ Kadın Ad Kadın
489 İSOT Biber Bitki Bitki Sebze
490 İSTEYEM  
491 İŞDİ  
492 İŞGENE Et yemeği suyu  
493 İŞLİK Gömlek Eşya
494 İŞMEK İçmek Fiil
495 İTEGÜ İtegi Değirmen taşı üzerindeki tahta  
496 İZAN Baş örtütsü  
497 İZAR  
498 İZENGÜ Zengü Ata takılır, ayakların konduğu yer  
499 JİJİ Hayvan Böcek
İgirmi(Yirmi)
ihtiyarnan(İhtiyarla)
İnci(Yenge)
irah(Uzak)
Irgalanmak•(Sallanmak)
isot(Biber),,
istiyem(İsteyeyim)
işdi(içti)
it(Köpek)