NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
393 HABHap Ödünç süt değişimi  
394 HACCİK  
395 HACILARBAYRAMIHacilebayrami  
396 HACİMİ Tekyanın altında göl adı Yer adıGöl
397 HAÇÇE Hatice AdKadınLakap
398 HAĞIL Ağıl  
399 HAJİK Sahavel yapılan ot ağaç BitkiAğaç
400 HAKUKAHeküke  
401 HALAHAT Başlık parası,kardeş halahatı  
402 HALBUR İri elek Eşya
403 HALO AdErkek
404 HALODAYİ AdErkek
405 HAMA  
406 HAMAMATİK Mahalle adı Yer adıMerkezMahalle
407 HAMARAT Başlık parası  
408 HAMASUR Hamasurun mağara Yer adı
409 HAMLAMAH Fiil
410 HAMUT  
411 HANDEK Oyuk,handekler Yer adı
412 HANİYAHORA Yer adıGoçolu
413 HAPENEKHapenk Alt veye üst kata açılan yatay kapı Eşya
414 HAPİŞKİ Çaybaşında göl Yer adıGöl
415 HARH Sukanalı  
416 HARMUK Nemli tprak  
417 HASİ Keçinin erkeği HayvanKeçi
418 HASO Hasan AdErkek
419 HATIL Ağaç kirişi Eşya
420 HAVASUR Yer adı
421 HAVİÇHavik  
422 HAVLU Avlu  
423 HAZAZLAR Yer adı
424 HEÇ Hiç  
425 HEDİKEdik Kar ayakkabısı Eşya
426 HEDİK Haşlanmış bugday Yiyecek
427 HEKEKE Su yolu  
428 HEKMET Hikmet AdErkek
429 HELALIN Helal  
430 HELİM Kıvamına gelmek  
431 HELİZLER Yer adı
432 HEMİ Tamammı  
433 HEMİN Şimdi  
434 HEMMEŞE Yer adıKöy adı
435 HEMO AdErkekLakap
436 HEPBİSİ Hepsi  
437 HERK Torla sürüp bırakma,nadas  
438 HERKEŞ Herkes  
439 HERLELEMEK Kızartmak ekmeğe yumurta sürmek Fiil
440 HERLELİKÖFTE YiyecekYemek
441 HERS Hırs,kızmak  
442 HERSLENMEK Kızmak Fiil
443 HEVENK Yer adıKöy adı
444 HEYVAN Hayvan
445 HEZERİHazeri Yer adıKöy adı
446 HIBILİK Gece hıbılik başladı  
447 HICUT Eşya
448 HIDIROZ Yer adıKöy adı
449 HIDO Hıdır AdErkek
450 HIKGIRİK Hıçkırık  
451 HILA Savan,vala,örtü Eşya
452 HILHILİK Simit,gevrek YiyecekYemek
453 HİMAYİL Tahirlerin tarla Yer adı
454 HINAMİ Gelin tarafı  
455 HIRHIZ Hırsız  
456 HIRNİK Sumük  
457 HIRTLAMAH Kaşımak Fiil
458 HISIM Akraba  
459 HIŞİK Kuru yaprak evrekte taze fasulye kurusu  
460 HIZAR  
461 HIZMİK Buğdayın üzü,boş olanı,çürüğü BitkiTohum
462 HOF Korkunç  
463 HOJİK Salya  
464 HOLLİK Mahalle adı Yer adıMahalle
465 HONÇA Tahtadan yuvarlak kısa ayaklı masa Eşya
466 HORAMİRYAN Gabanların arkasında Yer adı
467 HORATA Bozuk  
468 HORUM Horum dutu BitkiMeyve
469 HORUM TUTİ Horum dutu BitkiMeyve
470 HOTİK Zıkkım,haram  
471 HOVİTHovik Yer adıAliboğaz
472 HOZATPİR Yer adıKöy adı
473 HÖKÜZ Öküz Hayvan
474 HURÇ Çuvalın büyüğü,ortadan dikileni Eşya
475 HuriK Selinti odunu  
476 HuriK Selinti odunu  
477 HuriK Sımırdik çorbası YiyecekYemek
Haççuh(Yenge)
Hayva(Ayva)
Hedik(Pişmişbuğday)
Heküke(Suyolu)
HelAlin(Kocan)
Heş(Hiç)
HılA(Önlük)
Hırhız(Hırsız)
Hırik(Eskiayakkabı)
Hırnik(Sümük)
Hişik(Çörçöp)
Hışva(Pamukkozası)
Horata(Konuşmak Sohbetet mek)
Hemin(Şimdi)