NO SÖZCUK******************** TANIM***************** AÇIKLAMA***************************** CİNSİ***************
215 ECÜR Bostanın küçüğü Yiyecek
216 EDİRGE Erdige Yer adı Köy adı
217 EGİN Eğin Kemaliyenin eski adı, özTürkçe'de omuz Yer adı
218 EGİR Arı boku  
219 EHME Yer adı Köy adı
220 EKİREK Yer adı Köy adı
221 ELEKARDI Yiyecek
222 ELELİKLE Öylelikle  
223 ELÖPEN Kertenkele Hayvan Süründen
224 EMEL Yeki emele gelesin  
225 EMİ Amca  
226 ENİK Yavru köpek, kedi Hayvan Köpek
227 ENTERİ Elbise Eşya
228 EPEYİ Çokça Kıpçak lehçesi  
229 EPEYİCE  
230 ERFENE Yemekli eğlence, parti  
231 ERİK Kayısı (çekirdeği acı olan) Bitki Meyve
232 ERPİLMEK Ürpermek Fiil
233 ESKETEK Biçare kadın  
234 ESKETLER Yer adı Evrek Mahalle
235 ESKİLMEK Azalmak Fiil
236 ESPAB Çamaşır Eşya
237 EŞBABİYE Erik çiri Yiyecek
238 EŞE Ayşe Ad Kadın
239 EŞELEMEK Karıştırmak Fiil
240 EŞGÜ  
241 EŞGÜLÜEKMEK Fiil
242 EŞİK Kapının altı  
243 EŞKERE Açığa çıkmak, açıkça  
244 EŞMEK Kazmak ,toprağı kazmak Fiil
245 ETE Öte  
246 ETELEMEK Fiil
247 ETENE Kekeme  
248 EVLEK İrahan evlek evlek  
249 EVMEK Acele Fiil
250 EVREK Yer adı Köy adı
251 EYVAN Ayvan  
252 EZE Teyze  
253 FERHATUŞAĞI Ad Aşiret
254 FESERET İçgüdü,cesaret  
255 FIŞKI  
Eılik(Tandıraekmekyapılır­kençocuklariçinyapılanufakvekalıncaekmek)
Elelikle(Öylelikle)
Elice(Küçüksepet)
Emi(Amca)
ErpUmek(Ezilmekçürümek>
Esbap(Çamaşır*elbise)
Esketek(Biçarekadın)
Eskilmek(Eksilmek)
Etmek(Ekmek)
Evmek(Aceleetmek)
Eze(Teyze)
Ferik(Piliç)
Fikara(Dilenciı
Fine(Ayakkabıpençesi)
Fireragi(Kült)
Fışkı(Hayvangubre&i)
Fiştik(Hayvanlarıntekmeat­ması)