NO

SÖZCUK********************

TANIM*****************

AÇIKLAMA*****************************

CİNSİ***************

84

CAĞ

Şiş

Eşya

85

CAMAGERİZ

Goçolu,kunerçikten yuharı

Yer adı Goçolu

86

CAMBAZ

Hayvan alıp satan

 

87

CAMUZ Camız

Manda

Hayvan İnek

88

CANGIR

Ad Erkek Lakap

89

CANGIRLAR

Ad Erkek Lakap

90

CENG

Savaş

 

91

CENK

Davarın boynuna takılan çan.zil

Eşya

92

CERLİK

Sisne'de tarla

Yer adı Sisne Tarla

93

CEVÜZ

Bitki Ağaç

94

CEYİK

Kuş

Hayvan Kuş

95

CEZELEMEK

Zedelemek

Fiil

96

CİBAR

Kırıklara yapıştırılır

 

97

CIĞIZ

Oyunbozan

 

98

CIRİK

Şehirde eski mahalle

Yer adı Mahalle

99

CİRO

Ciro nurş

Ad Erkek Lakap

100

CİSİR

Kisek???????????

 

101

COCO

Küçük çiş

 

102

CUMUR

Ekmek yemeği

Yiyecek Yemek

103

CUNUL

Yabani üzüm

Bitki Meyve

104

CÜCÜK

Civciv

Hayvan Tavuk

105

ÇAĞA

Çocuk

Ad Erkek Lakap

106

ÇAKÇAKU Çekçekü

Küçük çekirge

Hayvan Böcek

107

ÇAKGALA

Çagla

Bitki Meyve

108

ÇAKGE

Ad Kadın Lakap

109

ÇAKUÇ

Çekiç

Eşya Alet

110

ÇAPANA

Alkış

 

111

ÇAPİK

Alkış

 

112

ÇAPUT

Kumaş bez

Eşya

113

ÇARH

Banyo yapılan yer,küvet

Eşya

114

ÇAŞUR

Bitki Ot

115

ÇATAHLAR

Sovele gitmeden

Yer adı

116

ÇATAL

Çatal yürekli

 

117

ÇATPUĞAR

Hazerinin başı

Yer adı Akarsu

118

ÇEÇ

Posa

Bal çeçi,elma çeçi

Yiyecek

119

ÇEÇ ETMEK

Harmanlamak,sapı karıştırmak

Fiil

120

ÇEFTO

Topal

 

121

ÇEFTOHIDO

Ad

Ad Erkek Lakap

122

ÇELEM

Turp gibi bir bitki

Bitki Sebze

123

ÇEMÇE

Kepçe

Eşya

124

ÇEPER

Bahçe duvarı

 

125

ÇEPİÇ

Gıdiğin büyüğü

Hayvan Keçi

126

ÇERGE

Başa ürtülen örtü,tülbent yazma

Eşya

127

ÇETEFELLİ

Karışık,zor

 

128

ÇİGİT Cigit

Çekirdek

Divanı lugatı Türk'tepamuk çekirdeği

Yiyecek

129

ÇIĞIRMAK

Türkü söylemek,bağırmak,seslenmek

Fiil

130

ÇIHMA Çıkma

?????????

 

131

ÇİMMEK

Yüzmek

Fiil

132

ÇİN

Omuz

 

133

ÇİNGAH Şingah

Köylü,

Yer adı Köy adı

134

ÇİR

Kayısı,armut kurusu

Yiyecek

135

ÇIRÇIRİK

Aliboğaza gitmeden şelale

Yer adı

136

ÇIRIH

Dokuma aleti,çıkrık

Eşya

137

ÇIRIK

Yer adı Goçolu

138

ÇIRNIH

Çimdik

 

139

ÇİRPİ

Kuru ince ağaç dalı

 

140

ÇİRPOZ

Ekinin bir evresi,çimenin büyüğü

Bitki Ot

141

ÇIRTINİ

Yer adı

142

ÇİTİL

Fide

Bitki Ağaç

143

ÇITIRIH

Kıvılcım

 

144

ÇITIRİK

Nokta nokta,benek

 

145

ÇOÇ ETMEK

Oturmak

Fiil

146

ÇOLAK

 

147

ÇOLUKUŞAĞI Çolahuşaği

Ad Lakap

148

ÇORÇORİK

Yer adı

149

ÇORDİK

Bitki Ot

150

ÇORTUN

Oluk

Eşya

151

ÇORTUN ÇEŞME

Yer adı

152

ÇUHURMEHLE Çuhurmehelle

Yer adı Mahalle

153

ÇUL

Elbise,bez

Eşya

154

ÇURPUH

Sovel'den yukarı yayla

Yer adı Yayla

155

ÇÜT

Çift

 

156

ÇÜTSÜRMEK

Çifiilt sürme

Fiil

Cağ(Parmaklık)

Camuz(Manda)

Cant(Ateşküreği)

Cemce(Kepçe)

Cenbek(aürültü,kalabalık)

Cibar(Yakı)

Cınik(Şişesiztenikedenmamulgazlambası)

Coco(Küçükabdest)

Corik(ukabı)

Çağa(Çoeuk)

Çangal(Çengel)

Çapçak(Ağaçtanoyulmuştası)

Çarh(Bulaşıktaşı)

çelem(Şatom)

Çeper(Bağsınırlarınıayırmakiçinbodurvedikenliağaçlar)

Çimmek(Yıkanmak)

Çin(Omuz)

Çoçet(Otur)'çocuklariçin

Çörtün(ölük)

ABDEFGHIJKLNPRSTUÜVYZ