BATIL İNANÇLAR

 • Karıncaların ağaç içinde barınmasının karıncanın ağaca kirvelik verdikten sonradır. Karınca ağaca gitmiş beni barındır demiş. Ağaç da beni yakıyorlar benimle yanmayı göze alırsan gel demiş. Karınca da kabul etmiş. Onun içindir kiodun yandığında karınca odunu terk etmez odun ile beraber yanar. Odun ile karınca kirve(ikrar)tutmuşlardır.
 • Top oynamak ve çelik çabuk denilen oyunu oynamakgünahtır. Çünkü İmam Hüseyin’i katledenler Kerbela’da onun kesik başıyla top oynanmış olarak inanılır.
 • Meyve ağaçlarına pir tarafından bir çubukla vurulur. Buna "PENG"denilir.Eğer o yıl meyveler olgunlaşmadan koparan olursa büyük günah işlemiş sayılır.
 • Saçta ekmek yapan kadının ekmek(hamur)bitmeden ekmek yemesi günahtır. Yiyen olmaz ancak suda bir elini başının üstüne ekmek koyacak şekilde,diğer eliyle su içerler.
 • Her hangi bir ev diğer bir eve süt mayası vermez,verirse mayalar tutmaz. Süt mayaları bozulur.
 • Tarla biçen bir insan komşu sınırdan öteye bir tel geçmemeli,geçerse büyük günah işler.
 • Bir evin yağ,süt,hayvan sayısı gibi özel mülkiyet miktarları bilinmemeli,bilinirse göze gelinir.
 • Bıçaksız et yemek günah sayılır.
 • Anne çocuğunun eline su dökerse çocuğun elleri titrer.
 • Kadın kocasına gerçek ismiyle değil lakabıyla hitap etmeli.
 • Kadın kocasının ismini çağırırsa cennetin elması kurur.
 • Ay dedenin lekeli gözükmesinin sebebi. Bir kadın yufka ekmeği yaparken çocuğu pislemiş,çocuğun pisliğini yufka ekmeğiyle sildiğinde ay doğmuş ve ay onu görünce,yüzüne peçe örtmüş.
 • Ay Fatma hatun,güneş ise Muhammet’tir.
 • Ana Fatma ‘nın koyunlarının yününü çırpan bir adam yünü çalar yünün eksik olduğunun farkına varan Fatma "çaldığın yün ip sana yapışsın,sen ormanlara giresin" o yüzden adam ayı olmuş ormanlara girmiş.
 • Mart ayının içinde her gün ağaçlar yılda bir defa üzere secdeye gelirler. günün gecesi dileği olan olursa gidip bir mendil veya bez atarlar o zaman dilekleri gerçekleşir.
 • Düğünlerde gelinlere elma atıldığında geline atılan elma çocukları olmayan karı koca tarafından yenilirse çocukları doğar.
 • Doğum yapan kadınlar üç gün üç gece beklenir. Alkarış denilen yaratık gelir kadının ciğerini götürür.
 • Bir yaşını geçip de konuşamayan çocukların dilinin altında canlı serçenin kafası koparılır maksat tez dile gelsin
 • AYRIŞIK İNANÇLARI:
 • Şirinlik: Çiftçi ilkbaharda öküzleri koşarak tarlaya tohum atmaya giderken beraberinde ceviz,tarhana,badem getirir. Başta çocuklar olmak üzere her kime rastlarsa getirdiklerini bohçasından çıkartıp dağıtır.
 •  Ham toprağı koklatma: Çiftçi öküzleri ilk tarlaya götürdüğünde koşacağı zaman ham toprağı ağızlarına atar. Nedeni Kokusunu alsın,hamlamasın ve bacakları tutulmasın diyedir.
 • Sabah pazarlığı: Sabah pazarlığı iyidir diye muhakkak uyuşurlar. Az kAra kanaat getirirler.
 •  Sert pazarlık: Pazarlık sert olur sonucunda uyuşurlarsa mal sahibi Para cimriyi sever,bizim keseyi de sevsin diye parayı ağzına götürüp tükürür,sonra kesesine kor(koyar).
 • Satılan malı iade: Mal satıldığı halde alıcı pişman olur,geri getirirse hayırlı diye geri alınır. Hayırlı mal satılmaz derler.
 •  Hayvan yuları: Hayvanı satan yularını vermezse o pazarlıktan geri dönülür.Mal bağı ile satılır,derler. Yuları eski sahibine bırakmayı şua(uğursuz)sayarlar.
 • Kazma kürek: Kazma kürek gibi araçları üst katlara çıkarmazlar. Dış kapıdan omuzda içeri sokmayı da uğur saymadıklarından omuzdan indirip ellerinde götürürler.
 •  Kazan: Akşam güneş battıktan sonra komşuya ödünç kazanlar verilmez. Evden kara kazan çıkmaz,derler.
 • Haçirge(haçurge): Ocağın üzerine koyan haçirge adlı demiri de ödünç vermezler.
 •  Damızlık: Maya da derler. Akraba dışında her komşuya verilmez. Vermeyi uğursuz sayarlar.
 • Saç tarağı: Daha ziyade temizlik bakımından saç tarağı da başkasına verilmez.
 •  Ateş: İyi sayılmadığından akşamdan sonra ateş de verilmez.
 • Tuz: Halil İbrahim ziyafetidir. Göz değer de çocuk esnerse tuzu okurlar,başı üzerinde dolandırırlar,suya,elbisesine ve yüzüne serperler. Tuz dışarı atılmaz,ateşe atılır.
 •  Çörek otu: Kutsaldır. Nazar değmemesi için muska gibi elbiseye dikerler.
 • Su: Aziz sayılır.
 •  Korkuluk: Bahçelere musallat olan kuşları ürkütmek için kollu bir ağaca insan biçiminde bir palto geyirirler (giydirirler).Yahut ağaçtan ağaca çözme çözerler (ip bağlarlar).Kuşlar bundan tuzak diye korkar,sebze ve ekine gelmezler.
 • Horoz: Gökte bulunan beyaz horoz melekten haber aldığı zaman ötermiş. Denize girer,çıktığı zaman kanatlarını çırparak insanlar için Tanrıdan mağfiret dilermiş. Peygamber demiş ki:Beyaz horoz dostumdur,dostumun da dostudur. Bu yüzden beyaz horoz değerlidir. İbibiği geniş olan tercih edilir.
 •  Çadene (Sakız ağacı): Aleviler kutsal sayarlar. Bu ağacı kesmezler, yakmazlar, hasta olunca gidip çaput bağlarlar.
 • Nazara karşı:Çocukların arkasına,iki kuluncu arasına hathatik denilen delik gök boncuk takarlar. İçine de çörek otu koyarlar.

 

back