BİLMECELER

A

1 Ağız içinde dil, arifsen bil 

2 Altı perçin, üstü perçin, içinde bir şah gögercin

3 Altı tahta, üstü tahta, içinde bir kanlı kahpe

4 Ana bir kız doğurdu, ne eli var ne ayağı Kız bir kız doğurdu, hem eli var hem ayağı 

5 Anası yayvan kadın, babası çıtak hoca, oğlu güzellerden güzel, feı zı sohbetlerde gezer:

6 Aşdım küpün ağzini boyadi memleketi.

7 Ay geldi almadı,güneş geldi aldı.

8 Ay yıldızı gökyüzünden aldılar.   

9 Aheste aheste,bülbül kafeste yem yer,su içmez bu da bir nevreste

10 Anası yaylım hatun,kızı dünya güzeli,oğlu da dağ delisi...

11  

B

1 Bahçeler tacı, yemeyen muhtacı. Çiçeksiz meyve verir, o neyin ağacı

2 Başı yeşil emir değil,   

3 Ben giderim o gider ben dururum o durur

4 Beni dallı kul yaptı.

5 Bıldırcın bulduğunu alır,aldığını bana taşır.

6 Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca

7 Bir acayip nesne gördüm, bir karışcık boyu var , gocaman şalkı var
8 Bir ağaç diktim dalsız budaksız. Bir kuş kondu kolsuz kanatsız Ben onu vurdum topsuz tüfenksiz. Ben onu yedim dilsiz dimağsız
9 Bir çuval cevüzim var, sayarım tükenmez
10 Bir evim var yok pencere ve kapısı, odasında yedi yatak döşeli, y sinde yedi kardeş yatar, uyur hem geceli gündüzlü, içi pamuk; üstü acem halısı
  Bir güçücük mil daşı, dolanır dağı daşı
  Bir küçük kutudur,bütün dünya yurdudur. (Radyo)
  Bir kuşum var firengi, çardaklarda çalar çengi Ben o kuşun derdinden, hem sarhuşum, hem çengi (Sivri sinek
     
 1. Bir kuyum var, içinde iki türlü suyu var : Yumurta

 2. Bir oğlum var, gat gat köyneği var SOĞAN

 3. Biri dedi vay belim, Hacca giden hacıdır, Biri dedi vay başım, Gitmeyen duacıdır.

 4. Biz biz bizidik,Otuziki gız idik,Gİran geldi gırıldık,Düzen geldi düzüldük,

 5. Bir küçük kutudur,bütün dünya yurdudur.      (Radyo)

 6. Bizim Ali hastadır. Karşıdan geliyor derviş,

 7. Bu yol hazara gider,meyyit mezara gider anası kırk içinde,oğlu pazara gider.......(Salatalık)

 8. Bu nedir ki önü bütün sarıdır akan gelir baş yukarı arıdır....(Mısır)

   

C,Ç

 1. Canlı kaçar,cansız kovalar.

 2. Çarşıdan aldım bir tane, eve getirdim bin tane :

 3. Çat burada, çat şurada. Çat kapının ardında:()

 4. Canlı kaçar,cansız kovalar.                  (At arabası)

 5. Çimer çimer, kazığa biner()

D

 1. Dağda daleyman, suda Süleyman, et sakallı kuş, köpük kusan bi hoş()

 2. Dağda idim bağ idim, Başı tuğlu beg idim, Eve geldim evlendim, Bilimecek bağlandım., ()

 3. Dağdan attım kırılmadı, taşdan attım kırılmadı, bir tükürüğe dayanamadı: ()

 4. Dağdan gelir dağ gibi, Gollari budağ gibi, Eğülür su içmege, Bögürür oğlak gibi.()

 5. Dağdan gelir takla makla, aman abla beni sakla.

 6. Daldan düşerim diye korkup durur.

 7. Dam ardında Teke bağlı. Boynuzları göğe bağlı:  

 8. Dayan bana kardeşim. (Tahta,Çivi,Çekiç) O neyin ağacıdır? (Geyik)  

 9. Derede teke bağlı,boynuzu köke bağlı.  

 10. Derin kuyu,gümbürder suyu,içen ölür,tartan kalır.......(Silah)

   

E

 1. Ektim nohut, bitti söğüt, yaprağı dut, kendi armut :  

 2. El eker dil biçer  

 3. Etrafına sur çekilmiş, ortasında suyu var Kendi kendin yer bitirir, böyle bir pis huyu var '  

 4. Etten kantar,altın tartar.  

 5. Felek beni ne yaptı,  

G

 1. Garadur gatran gibi,sarıdır satran gibi ,boğazı düdük gibi , biz onu yedük gibi.  

 2. Gat gatidür gat gati buda Allahın bi hekmeti.  

 3. Gelin içerde,saçı dışarıda.  

 4. Gelirim dedi biri Dal verir,meyve vermez,  

 5. Gidip geldikçe akar gözyaşı  

 6. Göbekli bir kızım var,kat kat çeyizi var.  

 7. Gökte açuh pencere, galaylu bir tencere  

 8. Gurtulmazdan yük duttum, gunnamaza yükledim, Sallanmazdan geçürdüm, satılmaza devrettim.  

H

 1. Hanım uyandı, cama dayandı, cam kırıldı, kana boyandı: Nar)

 2. Hat dedim,hut dedim,gel şuraya yat dedim. (Süpürge)

 3. Hem inekden, hem balıkdan, hem öküzden soyu var

 4. Hey han gördüm,Han gördüm İçi beyaz peynir değil. (Turp)

K

 1. Kanımıza koydular. (Bayrak)

 2. Kapıdan girdim hayladım,Kırk kişiye payladım. (Selam)

 3. Kara divan açmaz,karada uçmaz. (Balık)

 4. Kat katı, bu AllAhm hikmeti, ya bunu bilirsin, ya bu gece ölürsün : LAhna

 5. Kısacık boylu, kadife donlu: patlıcan)

 6. Kölgesiz dağlar aşarSES

 7. Kara tavuk,karnı yarık....(Baca)

   

L

 1. LAmba yandı (is) oldu, yere düştü (Tan) dedi, sen de bunu (Bul) dedim: istanbul

M

 1. Melemez melemez ocah ögüne gelemez gelsede geri dönemez.yağ,soharaç

 2. Mesel mesel mesti çatal,dil atar damah dutar.çatal,kapı dili

 3. Mini mini güççük sini MERCİMEK

 4. Minilik minilik mil taşı, içinde bekler aşı Pişirirsen aş olur, pişirmezttn kuş olur Yumurta

 5. Ne idim,ne idim,

 6. Minare gibi kale,yüzbin çiçek bir lale......(Dünya,yıldız ve ay)

   

O

 1. Ol nedir kim, sım-u zerden tatlıdır?

 2. On iki kafestedir. Hele gözüme iliş,

 3. Ortaya bir gümüş yüzük koydum,

 4. Oymuşlar ağacı,koymuşlar dünyayı. (Radyo)

P

 1. Pişirirsen aş olur,pişirmezsen taş olur. (Yumurta)

 2. Potik gaşuh duvara yapuşuh

S

 1. Sarı sarı salkıp durur,

 2. Sarıdır safran gibi, okunur kur'an gibi

 3. Sarıdır safran gibi,okunur Kur’an gibi. (Altın)

 4. Sende de var, bende de var, bir kurucuk dalda da var: Gölge

 5. Sırtı kara demir değil,

 6. Sabahtan indim bağa,kolumdan tuttu bir ağa,zalim ağa,zulüm ağa,gönlüm yok oynamağa...(Hastalık)

  Süvünk ucunda iki burma ot...(Kaşlar)

   

T

 1. Tarlada bey idim.

 2. Tas, birini kaldır birini bas, Kalenderoğlu hasta, bülbülü kafesde: Eski) zamanlara ait kapaklı saat

 3. Taşa vurdum kırılmaz, Suya vurdum kırılır. (KAğıt)

U

 1. Uzun kuyu, tombul suyu:

 2. Uzundur, çataldır başı. Altına yaymış beyaz kumaşı kamış

Y

 1. Yediğin elmada bir kurt görmekten daha kötüsü nedir? (Yarım kurt görmek)

 2. Yem yer de su içmez. Sebzelerin içinde

 3. Yerde yelpaze, anası tamtaze, babası bir buçuh endeze.(lahana

 4.  Yerden yapma dam gördüm.          (mezar)

 5. Yerden yapma dam gördüm. (mezar)

İki mereğin bir direği var.......(Burun)

 

Çiçeksiz meyve tutan nedir.....(İncir)

Çimer çimer kayığa biner..........(Tehne-bulaşık bezi)

Dağdan gelir,taştan gelir ayağı kınalı enişten gelir...(Keklik)

Gelir leyli,gider leyli,ayak üstü durur leyli........(Kapı)

Kat katı,bu Allah'ın hikmeti açtı küpün ağzını boyadı memleketi........(Kar)

Karaoğlan kolunu uzatır......(Değnek)

Yol üstünde kilitli sandık.......(Mezar)

Kilidi kilidi,yatsı mahalli size gelen kim idi......(Uyku)

Kıtırikli fesi var,ne mübarek sesi var,abdestsiz ezan okur,nikahsız karısı var..........(Horoz)

Çinçini hamam,kubbesi tamam,bir gelin aldım babası imam.....(Saat)

Tarlası beyaz tohumu kara......(Saat)

Karanlık yerde kan uyur.....(Pekmez)

Dağdan gelir,taştan gelir,başı püsküllü eniştem gelir...(Işkın)

Yer altında kürklü hoca.........(Soğan)

Oy bulutlar bulutlar,Yusuf'u yedi kurtlar,ben bir çeşit kuş gördüm,gırtlağından su içer,tepesinden yumurtlar....(Buğday)

İlim,ilim iğnesi,ilim hatun düğmesi......(Kiraz)

İlim,ilim nar,diz boyu kar hedik uçtu kaldı dilber.........(Ağaç)

Toppilik tepede ot otlar........(Tıraş makinesi)

Benim beş parmağım var beşi de kuyuya taş atar........(İnek memesi)

Bir dam bir direk üzerine durur.........(Mantar)

 

back

anasayfa