DUALAR
Ya Allah ya nebi
İki cihan serveri
Ahir zaman peygamberi
Dünyada ahirette
Darda goma sen beni
colorbar
 
Le ilahe illallah
İmanımı gür eyle
Muhammedîn resullulah
Kabrimi nur eyle
Le ilahe illallah
Rızkımı bol eyle
colorbar
 
Yattım ala
Dört yanım gala
Evim minare
Kilidim Cebrail
Bekçim Allah
Bekler inşallah
colorbar
 
Le ilahe illallah
Dilim Allah
Bismillalirrahmanirrahim
Kalbim zikrullah
Le ilehe illallah
Karşımda beytullah
colorbar
 
Yattım yaturasun
Rahmetle galdurasu
Gahamadumsa
İmanınan guran’ınan
Galdurasu
colorbar
 
Yattım sağıma
Döndüm soluma
Sığandım subahanıma
Sağ yanumdaki melekler
Sol yanumdaki melekler
Şahit olsun dinime imanuma
colorbar
 
Bismillahi birsin
Billahi nursun
Kırhbin ayetelkürsü
Yanumda yunumda dursun
colorbar
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.
Mustafa Kemal 1930