YAPAMA BE  GARDAŞ

 

Ağaca güvenme kurur ot olur

İnsana güvenme ölür sır olur 

İylik yapmış isen birtek o kalır

Gizli dümenleri çevirme gardaş

 

Cenete götürmez dünyanın malı

Evde huzur bulmaz kavgadır halı

Haram yiye yiye olmuşsun deli

Kafayı üşüttün  tozuttun gardaş

 

Eller çeşme yapar ederler hayır

Düz yerleri birgün görürsün bayır

Haklıyı haksızı mevlam sen ayır

Su ustüne çıktı dolaplar gardaş

 

Eğer duyurmazsam bunu dünyaya

Cami suyu kesilmiş uymaz hayaya

Fitili yakılmış bak bu davaya

Mahkeme önünde görecem kardaş

  

Kıldan ince kılçtan keskindir sözüm

Yalanım var ise kör olsun  gözüm

Ölüp giderisem  kalacak izim

Mahşerde hesaplaşma var imiş gardaş

  

09.06.2005

 

Yazan  : Hüseyin ÇETİNKAYA

 

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

 

Elazığ