ZAMANI ŞİMDİ

.

Hırçındır Tağar coşkulu akar

Kartal kayası Seftile bakar

Güneş bir başka tenimi yakar

Sılaya gitme zamanı şimdi.

.

Menekşe kokar bahçeler bağlar

Geçti ömürden en güzel çağlar

Bir uzun hava ki yürekler dağalar

Sılaya gitme zamanı şimdi.

.

Sarp dağlarda nergizler açar

Delikanlılar gurbete kaçar

Naçar kaldı analar,babalar naçar

Sılaya gitme zamanı şimdi.

.

Işgın toplanır Kırklar dağında

Pilavlar pişer tere yağında

Keban gölü tam ayağında

Sılaya gitme zamanı şimdi.

.

Menekşe derede kuzular otlar

İplere dizilmiş kızıl isotlar

Festivale hazır peynirler dutlar

Sılaya gitme zamanı şimdi.

.

Sabah Mirnahide keklikler öter

Sıla gurbetçinin burnunda tüter

Biter hasretlik elbette biter

Sılaya gitme zamanı şimdi.

.

Bir Çemişgezek Sevdalısı

Şahmerdan YILDIRIM