Çemişgezek

Çemişgezek ,Güzel dostum

Gezmezisen sana küstüm

Yazın rüzgar olup estim

Çok narinsin Çemişgezek

 

Çemişgezek ,Vadidesin

Bulunmaz bir Nadisesin

Arşa çıkar bir gün sesin

Çok bonkörsün Çemişgezek

 

Çemişgezek garip  yolu

Çiçek açmış sağı solu

Yemedinmi tatlı balı

Çok meşhursun Çemişgezek

08.03.1999

 

Yazan: Hüseyin ÇETİNKAYA

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznedarı