UÇUN KUŞLAR UÇUN

Uçun kuşlar uçun tağara doğru

Hasretinle yanıp tutuşmuş bağrı

Çemişgezek sevdası,içindir çağrı

Gezmezde, görmez isen , ne fayda,

Tarihi kültürün var ,görülmelidir.

Her Kitaba konu alıp, verilmelidir

Gelecege ışık tutacak ,bilinmelidir

Okumazda ,yazmaz isen, ne fayda

Çemişgezek içinde gizli cevher var

Kalbin çok geniş amma, sokakların dar

Zümrüt gibi bahçelerden olmazı diyar

Anlatmazsan ,söylemezssen ne fayda

Tarih kokmuyormu hiç in deliklerin

Daha neler var, neler bilmediklerin

Tanesi  altundur, benim söyledklerim

Küpe olup kulağında  taşımazsan ne fayda

18,06,1996

Yazan :Hüseyin ÇETİNKAYA

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü

Veznedar  ELAZIĞ