YETERMİ DERSİN

Yağan yağmurla esen yel ile

Sevdası dolaşır hep dilden dile

Bülbülün figanı o güzel güle

Üç günlük dünyaya yetermi dersin,

Ruhunda gizlidir Onun sevdası

İnsanı Şaşırtır endam,  edası

Kulağı çınlatır güzel   sedası

Bir çeyrek zamana yetermi dersin,

Kalbinin tahtına oturmuş Sultan

Adamış kendini kırıyor kaytan

Nice aşık geldi geçti bu soydan

Bir ömürlük süreye  yetermi dersin,

Aşık Olmuş belli değil dediği

Gaflettendir onun ne söylediği

Duyuldumu her murada erdiği

Bu Gençlik Çağına yetermi dersin

02.05,2005

Yazan: Hüseyin ÇETİNKAYA

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznedarı 

ELAZIĞ