Çemişgezek'e Gelin

Selam var sıladan dotlar,

Birbiri ardına göç ediyor dostlar

Arada bir de olsa ne olur gelin

Çemişgezek'i sad edin dostlar.

Yazını bilirsiniz tağar candır

Canı, canana bağlayan özge candır

Arada birde olsa ne olur gelin

Çemişgezek, Çemişgezekliye öz candır.

Çok gezdim, çok yerler gördüm

Tağar boylarında sevgiyi gördüm

Arada bir de olsa ne olur gelin

Çemişgezekte, sıladan gurbeti gördüm.

Bitmez dünyanın hüzünlü gamı

Neseyle dolun bırakın içli gamı

Arara bir de olsa ne olur gelin

Çemişgezek te eğlenin bırakın gamı.

A.Erhan Köroğlu