ÇEMİŞGEZEĞİM

Unutmakmümkünmü!Unutmamasla,

Gelmezdiyenolursasakıninanma,

Sözümvarbağrındayatananama.

Bekle!SanadöneceğimÇEMİŞGEZEĞİM!

Belkiçokyakında,belkideçokuzak,

Üzerimdeyıllarınyorgunluğu,saçlarımdaak!

Gün,tarihverememama;birgünmuhakkak

Bekle!SanadöneceğimÇEMİŞGEZEĞİM!

Vermesendeyokolangençliğimi,geri,

Yokbirmemleketdahabana,sendenileri.

Gerekirsefedaederimsana,bubedeni.

Bekle!SanadöneceğimÇEMİŞGEZEĞİM!

Ayrılırkenbiridim,altıoldukbak,

Nüfusuna;hiçyoktanbeşfertdaha,kat.

Metropollerisanatercihedenlere;inat!

BeklesanadöneceğimÇEMİŞGEZEĞİM!

Sözverdimsana;gelmemnedemek?

Başıkarlı,dumanlıdağlardangeçerek,

KahTürküyle,kahhalaylarçekerek,

Bekle!SanadöneceğimÇEMİŞGEZEĞİM!

Buyıldagelenyokgaliba;sılaya

Gelenleyetin;gelmeyenisendearama!

Başınıhepdiktutha!Sakınağlama,

BirgünsanadöneceklerÇEMİŞGEZEĞİM!

Tanyeri'yim!Yirmiyıldırgurbetgezerim,

Dağlarındakeklikavlar,göllerindeyüzerim.

Senleaçıldı,senlekapanacakgözlerim!

Bekle!SanadöneceğimÇEMİŞGEZEĞİM!

HikmetTANYERİ

07/02/2005ŞANLIURFA