İkitepeilebirvadiye kuruldun

Asırlarboyuncahükmettindurdun

Busessizlikneden,kimedarıldın

Tarihinedön,dönÇemişgezek

 

Yeterartıkyeter,gaflettenuyan

Şahlanarakkalkda,çıksınbirduyan

Gerçegedönüşsün,gördüğünrüyan

Tarihinedön,dönÇemişgezek

 

Çemişgezekİlçemizzümrütyeşili

BahardaCoşmazmıhiç,tağarınseli

Nenağmesöyler,bülbülündili

Tarihine dön,dönÇemişgezek

 

Mormenekşeaçmışgüzelbahçende

Netatkalmış,netuzkalmışneşende

Palutbileyetişmemiş,meşende

Tarihinedön,dönÇemişgezek

 

 

Yazan:HüseyinÇETİNKAYA

DefterdarlıkMuhasebeMüdürlüğüVeznedarıELAZIĞ

13.12.2004