ÇemişgezekTENSİZLERE

Benvuruluncadeğil,unutuluncaölürüm

Dostumukırçiçeklerigibielimdedeğil

Kurşunyarasıgibiyüreğimdegörürüm

Benhayaliaşkdilencisigibideğil

Leyla,mecnunmisaliyaşayarakgörürüm.

Benbirsevgiliyemethüsenaedendeğil

CanıgönüldensevenFerhatgibigörürüm

Düşleriminesirindeanlıksevendeğil

Ezeldenebedeaşkınvarlığınıgörürüm

Benurbanıyenidışıtemizolanıdeğil

Aşkınesirinde,içitemizolanıgörürüm

Bakışlarımlauzağı,yakınıgörenideğil

Yürektensezip,hepcanlısınıgörürüm

A.ErhanKöroğlu