Çemişgezek

Öylebirhüzündolarkiiçime

Tarifiimkansız...

Çemişgezek'idüşündükçe

Öylebiekorkudolarkiiçime

Hergeçengün...

Yaşlandıkçagörememdiye.

Öylebirözlemdolarki;içime

Çocukluğumdavegençliğimde

Yaşadıklarımıdüşündükçe...

..........

Öylebirhüzündolarkiiçime;

SizlerdenveÇemişgezek'ten

Ayrıolduğumudüşündükçe...

 

ReşatOK