DAGLARiNTürkUSU

Heybabohey...sudaglarabakhele...

Buradayurttutup,durmaligardas...

suucankuslara,buesenyele

Odaginadinisormaligardas...

Buradayurttutanelemineyler?

suyaylagonlumdengamidefeyler

Ruzgari,HuriyetTürkususoyler,

Obayibudagdakurmaligardas...

sukarşıderedenilgarsalinca

Kiratkisneyecekyolubulunca

Aynalimavzeriyuzealinca

Ucankusugozdenvurmaligardas...

Sagasapacagizcatalcesmeden

Kolladortyaniniyolunsasmadan

Geceningolgesikoyulasmadan

Sinigediginevarmaligardas.

Kusualicidir,kurtlariyaman

Tehlikekolgezeraman,haaman

Aykarşıtepedenastigizaman

Sessizligekulakvermeligardas...

Heybabohey...daglarbizeyurtgibi

Erdediginsozunsoylermertgibi

bazısahingibi,bazıkurtgibi

Aviniuzaktangormeligardas...

Budagayakismazmini-etekli

Dudagiboyali,suslubezekli

BirbacitanidimCEMiSGEZEK'li

Saciboluk,bolukormeligardas...

Moroyaliyazmalaribaşında

güzellervaronuc-ondortYasinda

salvaribindallisaclardosunde

Sirtindacepkenisirmaligardas...

Eksikolmaz,sevdaserdenbucagda

Bulbulneylerguluolmayanbagda?

Birkiratinbirmavzerinbudagda

Birdeyarbuluptasarmaligardas...

Daglar,karlidaglar,birazsuverin...

icimdeyanginvar,derinmiderin

Benibudaglaracekendilberin

Gozlerikudrettensurmeligardas...

 

MehmetŞahGökalp