Çemişgezek

Çemişgezekdedikleriişsizderbeder

KuddisiotelciFevzi'deberber

EşbabiyesatarGülağaşeker

Orhanamcamızdadişleriçeker

 

Çemişgezek'invardıryedimahallesi

Enbüyükihtiyacıhamamgaylesi

Bunudadüşünmezhiçbirvatandaş

Gecegündüzçalışırsekizkahvesi

 

Sayalımbakalımayrıayrı

KöşedekaldıbirbakkalHayri

Amcaversenebirpakettütün

Bafra'danbaşkakalmadıgayri

 

BakkalBahattinçokpalavracı

Şıntırbiberlernedenacı

VeterinerilacısatarKenanBalcı

Köylüleriçindelüksbirşalvarcı

 

MasadankalkmazFikriyeter

HısımSadullahhepsindenbeter

AltdükkandadururİlhanMetin

Odasonmodelpijamadiker

KonfeksiyoncumuzİsmailKöse

Bilakisçokdeğerveriyorsüse

AzilerdetaktakMüstafa

Oisekazancıbağlamışörse

 

SöylüyormüşteriyeTuranAkın

Şucızlavetleriayağınızatakın

AltdükkandadururHasanHüseyin

YoksaHamitOğluNuriyebakın

 

UcuzlukpazarıbayMüfitBalcı

Çokpalavracıvedeyağcı

Unutmayınızsayındostlarım

AliKöseileCemalgazcı

 

GençlikberberiHayrettinİncaz

Gençlerinsaçınıkısaltınbiraz

SanazahmetSebahattinbey

KokuyapıyorbizimMutfakgaz

GelgörmağazasıHalitÖzdemir

Çekerkörüğükızdırırdemir

Onliraiçinbirgünlüğüne

ZavallıŞahoyaveriyoremir

 

ÇöpçüpaşaileNevzatpinekler

TopalSeferinyüzünekonarsinekler

Zavallıadamkendindengeçmiş

Dayanmıyorbunamahsunyürekler

 

ModelterzimizMuzafferEren'in

Hayrankalırceketinigiyenin

İftiharlasizetakdimederim

KalitelidirpantolonuVedatGüner'in

 

FırıncılardanHüseyinileMunzura

Ekmeğibekliyoruzkapıdaduradura

BakmasınHüseyinileMunzurkusura

CemilYılmazbizikavuşturduhuzura

 

İstanbulpazarıHayriAdıgüzel

Herkesde5ondayüzelli

Unutmayınızsayındostlarım

SolköşedekaldıGazeli

 

İbrahimKöroğlurakipsizfoto

Behzatoynuyorsportoto

HıdırözelileEminUsta

Onlardayaparbirçokoto

 

MemetMetinölülerinbabası

merdanhocadulkarılarınağası

Rhihocayıdaunutmayınız

Oisemüftününsağkaburgası

 

KahvecipirMehmetdayı

birikiderkensayarçayı

Unutmadefteregeçdostum

ÖrnekticaretAliKaya'yı

 

İnşaatmühendisiHıdırÖnder

Feribotunönünüyetişedönder

Seniunutmayaniyidostlara

Hiçolsunsendebirhabergönder

 

Reisveriremri

Fahribükerdemiri

Birdebarajgeldimi

Yüzdürürlergemiyi

Benazdedimsençokanla

Buşiirsonşiirsanma

birazemekverdimamma

Şiirdeşiirolduhaa

 

yazılanlardarılmasın

Yazılmayankırılmasın

Acizyaparyorulmasın

Hepinizisaygıylaselamlarım

 

 

MustafaYAPAR