KÖYÖĞRETMENLERİ

I

Yurdumuzuçsuzbucaksız

Gökteyıldızkadarköylerimizvar.

Amauzak,amaharap,amagaripsi...

Alınbenimgönlümdendeokadar.

Uzakköylerimizdekuşlargibi

Hersabahçocuklarsizeuçar.

Amaküçük,amabüyüyen,amagüleç...

Alınbenimgönlümdendeokadar.

Sizkaragöklerinyıldızları

Işıtınyurdumuzusabahakadar!

Amadüşekalka,amayiğit,amaumutlu...

Alınbenimgönlümdendeokadar.

II

Çemişkezek'te,Patnos'ta,Malazgirt'tedoğanlar!

Malazgirt'e,Çemişkezek'e,Patnos'agitmezseniz

Çocuklarınızöksüzkalır,yetimkalır

Köylereışıkiletmezseniz.

Dağlara,vadilere,ovalara

Tesbihlergibisaçılmışköyler,

RüzgArakarşıbirbayrak

SevinçleTürküsünüsöyler.

SevinçleTürküsünüsöyler.

Biridarelambasıküçük,solgun.

Enazındanüçyüzparedam

Umuduenazındanüçyüzçocuğun.

Veonlar,saçlarıuzamış

Çatlakellerindeçıkınları,

Üçsaat,dörtsaatötelerden

Yorgundur,sessizdirakınları.

Veonlar,yıldızlargibi

Gözleriışılışılyananlar.

Oyuncakiçindeğil,kAğıtkalem

Kitapiçingizliceağlayanlar.

Veonlar,aşıktanbilya

Sopadanatyapanlar.

Kurtyavrularıgibi,kuzulargibi

Dağbaşlarınıçınlatanlar.

Büyükbirulusuzbiz,büyük...

Mutlugünlerdüşünmekağlatırinsanı.

Çemişkezek'te,Patnos'ta,Malazgirt'tedoğanlar

Öksüzkormusunuzvatanı?

Gündüzünakşamlakavuştuğusaatte

Güneşaltındatarlalarçınçınöterken

Yaosıcakyağmurlartopraklaçiftleşir,

Yadailkışıklarsabahlarıerken

RüzgArlaiçimizdeeserken.

Çemişkezek'te,Patnos'ta,Malazgirt'tedoğanlar

Bütünbunlarıdüşünmelisiniz.

Yüceırmaklargibisessiz,sürekli

Kağnılarla,arabalarla,kamyonlarla

Akıpköyleregitmelisiniz!

Yurdumuzaışıkiletmelisiniz.

CahitKÜLEBİ