TUNCELİ

  

 İrkilirgörmeyenadınduyunca

 Meftunolurgörenömrüboyunca

 Sularısihirli,dağdizi.dizi,

 Görkemligüzellikbüyülersizi

 Ormanlarperili,rüzgarsevdalı

 tabiatrenkrenkfüsunkArhalı

 Kuşlarçiçeklerdenbuselerderer

 Munzurmuradınaburadaerer,.

 Yordamgüzellikmisaliveren

 GelgörTunceli'ni,güzelliköğren

 Küçükfakatşirinilinmerkezi,

 Hayraneder,bağlargörenherkesi.

 Kazalariçindekalanengenci

 Mazgirt,kayalardabirkartalyeri

 OndakucaklaşırMunzurvePeri,

 Akkoyunlular'ayurtmuşbirzaman

 İzlerveeserlerayaktabuan.

 Çağlayansuları,zümrütbağları,.

 Pertekgönülleretakarağlan.

 Korkunçluğunubirtarafaat

 Ovacıktabaşkabirsırtabiat.

 Bizcearzulanırbiryerdeğildi,

 Amerikalılarkadrinibildi.

 Yemyeşilbirova,heybetlidağlar,

 Munzurortasındanegüzelçağlar,

 onunmembağınıgörmeyedeğer,

 Efsanesindinle,görmeseneğer.

 Çemişgezeknedenmisalverilir.

 Kenardaveuzaktagösterilir.

 Ruhuferahlatırbahçelersular

 İnsangüzelliklemestolur,dolar,

 Uzarmuhakkakkioradaömür,

 Güzelhavavesuilepülürnür,

 Nazimiyenazlıdeğildir,üzgün

 OnahimmeteliuzatmışDüzün,

 Hozattabirşehirhalivarişte

 Dersimdenilirdionageçmişte.

 Yanlışanladığınyeterbaktanı

 Güzelhuylubirkülolanı,

 Tuncelihasılıbirkül.olarak

 TürkünKitabındabiraltınvarak

 BircennetolurdugüzelTunceli

 Dahaçokuzansahükümeteli.

HüseyinKalkan