GEL

Kırlarındakoyunlarımeleşir

Ovasındaçocuklarıgüreşir

Tağarçayıbüklümbüklümdolaşır

Gelceylangözlüyarbizimilegel

Helebademleriçiçekaçanda

Etrafınatürlüneşesaçanda

Marikeklikdağdandağauçanda

Gelmelekyüzlüyarbizimilegel

Görmekledoyulmazindelikleri

Yazmaklabitmezkigüzellikleri

Merttir,namertdeğildiryiğitleri

Gelmelekyüzlüyarbizimilegel

           GaziÖZCAN