ELAZİZBAŞKA

Yetmişdokuziligezdimdolaştım.

Zamanolduçokşöhreteulaştım.

Çokyerlerdeçokişlerebulaştım.

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

BiryanımdaMalatyabiryanımdaMuş

Tuncelielindesanayiyokmuş

Diyarbakırdaciğerlerçokmuş

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

KuzeyindeErzincan'laSivasvar

Ölüçıkanhanelerdeçokyasvar

Eroğluerlerdeninsandahasvar

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Kulakverarkadaşgelenşusese

Arapbabadenebüyüknefese

Kurmuşlarbirilimdolumedrese

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Nedeynekvururlarkula,neçalı

Bazankaryağdırırbazendendolu

ŞeyhiylemeşhurobizimPalu

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Cipköyündecanlarcankatarcana

Arafverir,hayatveririnsana

CanımkurbancerayanlıKeban'a

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Buradaöğrendimilimifenni

Buradaçokyetişmezçakırdikeni

BirtepedegittimgördümMaden'i

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Buradakiinsanlarçektiçokçile

Ancakçileleridüşmedidile

AyrıdeğerversinDevletBaskil'e

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Gelarkadaşgitmeöyleuzağa

Burdadüşmenaşkdenenotuzağa

SelamyollaburdanayrılanÇemişgezeğe

atanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Geniştutarlekesizdirarını

Hiçdüşünmezgeleceğiyarını

ÇünkühepsiBelekGazitorunu

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

OAnadolu'nunengüzelyeri

BurdabirleşmişTürk'ünhereri

DadınadoyulmazOrcikşekeri

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Gelendengeçendenilhamgapmışlar

Kalleşleribirkenaraatmışlar

Etrafındadokuzbarajyapmışar

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

Deresindegörürsünçokçakıldaşıvar

Harput'tanburayaçoknakilvar

Hastahanededelilereakılvar

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

BuradangeçmemişbizimKöroğlu

Ammatarihseniburdaderoğlu

BüyükabiolBünyaminEROĞLU

Vatanınelleriçokgüzelamma

GakgoşlardiyarıElazizbaşga.

BünyaminEROĞLU