Gel:İnişlerimdeyokuşlarımda

Basamakbasamakbahçelerolur:

Birindeoturan,der;''varsaeğer

Dünyadadinlenmebudur!.

 

Taşlıyollargeçip,şukaynaklara

Çevrilenyolcunungördüğü,düştür,

İnsanlaryanındaşişlerinde

Gözler'derahatıdüşünülmüştür!..

 Alıcıgözüylebakgeçenlere

Saklanıpiçineşudeliktaşın.

Biriniseçerekaralarından,

Dünürcüleryollaevineyarın!..

 

Dutlarıdaldayebalıpetekte.

BirbalayıyaşaÇemişgezek'te

Sokaklardaninnisöyleroluklar,

Uyusun,büyüsündiyeçocuklar!..

 Yazıkkibırakıpbuhürhavayı,

Göçerçocuklarım.göçerboyuna...

KırklarbanaTağarÇayı'nıyollar.

OdaakargiderMuratSuyu'na

 Gözdenvegönüldençıkarırlarsa

Büyüttüklerimbugüzellikleri;

Uğrayanabirgünbenimde-ancak-

Masalımısöylerindelikleri!..

 Dahadünhemkendimhemülkemiçin

Gönüllüşehitlervermeyibildim;

Böylehorgörülüp,terkedilecek

Biryerdeğildim!..

 Ovamıdarbulupgidenlerimle

Aramdakalanbirbağolmalıydı;

YaokutmalıydışiirimiUytun

YahutNüzhetDede'msağolmalıydı

FakatBayrambaba,PirHüseyin'imvar,

KibutopraklarınUlusudurlar...

Onlarasöylerimdileklerimi;

Dilekçelerimionlarokurlar.