İNSAN
İnsankuşkanadındagelenyazı.İnsanarısu,insanaksüt.İnsanyemyeşiluzananbahçe.İnsankum,insançakıltaşı.İnsanyiğit,insandost,insansevdalı.İnsankancık,insanödlek,insanhergele.İnsankocaman,dağgibi.İnsanparmakkadar,küçücük.İnsanalınteri,insanlokma,insankan.İnsansolucan,insansülük.İnsankuşkanadındagelenyazı.İnsangülfidanındayanankonca.İnsanumutlarınkapısı.
A.KADİR
back